Publicēts: 21.03.2023. Aktualizēts: 13.04.2023.

2022. gads valsts fondēto pensiju shēmā jeb pensiju 2. līmenī ir noslēdzies ar kopējo uzkrājumu apjomu 5.7 mljrd. eiro apmērā. Arvien lielāks pensiju 2. līmeņa dalībnieku skaits izvēlas savu kapitālu uzkrāt aktīvajos ieguldījumu plānos.

Ja 2021. gadā bija vērojama pozitīva atgūšanās pēc Covid-19 pandēmijas radītajām sekām, tad 2022. gadā valsts fondēto pensiju līdzekļu pārvaldīšanu līdzīgi kā pārējās finanšu sektora jomas ietekmēja ģeopolitiskās situācijas radītie izaicinājumi, izraisot dinamisku finanšu tirgu reakciju, it īpaši attiecībā uz ieguldījumiem valstīs, kas ir iesaistītas vai atrodas ģeogrāfiski tuvu konfliktu reģionam. To rezultātā 2022. gadā kopējais neto aktīvu apjoms samazinājās par 5.4% jeb 318 milj. eiro un ieguldījumu ienesīguma rādītāji kritās, sasniedzot vidēji -14.1%.

Reaģējot uz paaugstināta stresa apstākļiem, valsts fondētās pensiju shēmas pārvaldnieki pārskatīja ieguldījumu portfeļa struktūras un dažkārt bija spiesti izšķirties starp portfeļa vērtības saglabāšanu ilgtermiņā un plānu ieguldītājiem radītajiem zaudējumiem īstermiņā.

Kaut arī līdzekļu pārvaldītāju skaits (kopā septiņi pārvaldnieki) 2022. gadā saglabājās nemainīgs, ieguldījumu plānu struktūra turpināja 2021. gadā iesākto pārmaiņu ceļu: ieguldījumu plānu skaits pieauga līdz 29, piedāvājuma klāstam papildinoties ar vienu jaunu aktīvo ieguldījumu plānu ar ieguldījumiem vērtspapīros un tiem pielīdzināmos finanšu instrumentos līdz pat 100%.

Uz dalībnieku izvēli par labu aktīviem ieguldījumu plāniem norāda to pieaugošais īpatsvars uzkrātā kapitāla kopējā apjomā – 2022. gadā tas sasniedza 75%. Savukārt konservatīvo plānu īpatsvars kopējā aktīvu portfelī samazinājās līdz 17%, arī piedāvāto konservatīvo ieguldījumu plānu skaits samazinājās no sešiem 2021. gadā līdz trim 2022. gadā. Ieguldījumi aktīvajos ieguldījumu plānos kļūst stratēģiski svarīgi, lai ilgtermiņā pārvarētu nelabvēlīgo notikumu ietekmi uz ieguldījumiem.

2022. gadā dalībnieku skaits valsts fondēto pensiju shēmā salīdzinājumā ar 2021. gadu straujas izmaiņas nepiedzīvoja un saglabājās 1.3 milj. robežās. Tas nozīmē, ka jaunpienākušo pensiju 2. līmeņa dalībnieku skaits bija aptuveni tāds pats kā pensijas vecumu sasniegušo dalībnieku skaits. Savukārt pensiju 2. līmenī veikto iemaksu apjoms 2022. gadā samazinājās par 15% salīdzinājumā ar 2021. gadu, veidojot 1.2 mljrd. eiro.

Fondu pārvaldnieku administratīvo izdevumu un ieguldījumu pārvaldīšanas izdevumu attiecība pret neto aktīviem 0.46% apmērā pērn bija būtisks samazinājums pret 2021. gadu (0.54%). Kopumā jāatzīmē, ka izdevumu attiecība pret neto aktīviem vairāku gadu griezumā turpina arvien samazināties (salīdzinājumam: 2018. gadā 0.62%).

Informācija par Latvijas pensiju 2. un arī 3. līmeņa darbības rādītājiem apskatāma arī infografikā.

Citi jaunumi

15.09.2023.

Infografika: Latvijas pensiju 2. un 3. līmeņa darbības rādītāji 2023. gada 1. pusgadā

15.09.2023.

Infografika: Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu darbības rādītāji 2023. gada 1. pusgadā

15.09.2023.

Kritiskie finanšu pakalpojumi: kas jāzina banku klientiem?

Laikā, kad karš noris Eiropā un ik pa laikam saņemam satraucošus...
13.09.2023.

Uzņēmumus aicina pieteikt savus sasniegumus Latvijas Ilgtspējīgas pārvaldības balvai 2023

Latvijas Banka un Korporatīvās pārvaldības konsultatīvā padome...
08.09.2023.

Kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību segmentā vērojama mērena sašaurināšanās

Šā gada jūnija beigās Latvijā darbojās 29 kooperatīvās...
07.09.2023.

Iedzīvotāji aicināti iepazīties ar informāciju par kritiskajiem finanšu pakalpojumiem

Latvijas Banka sadarbībā ar partneriem sagatavojusi informatīvu...
04.09.2023.

Pilnveido Ziemeļvalstu un Baltijas valstu naudas atmazgāšanas novēršanas sistēmu

Šodien publicēts Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) īstenotā un...
28.08.2023.

Mārtiņš Kazāks intervijā Bloomberg TV

ECB Padomes septembra lēmumi par tālāko monetāro politiku būs...
25.08.2023.

Latvijā 1. pusgadā būtiski audzis bezskaidrās naudas maksājumu apjoms

Latvijas maksājumu pakalpojumu sniedzēji (kredītiestādes,...
24.08.2023.

Vairāk nekā 300 skolotāju piedalās ikgadējā seminārā "Aktualitātes ekonomikā"

Šodien rekordliels dalībnieku skaits – 330 Latvijas skolotāji –...
24.08.2023.

Papildinātas vadlīnijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un sankciju riska pārvaldīšanai

Latvijas Banka papildinājusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas...
10.08.2023.

Eiropas Centrālās bankas Tautsaimniecības biļetens 5/2023

www.bank.lv