Publicēts: 26.01.2023.

Latvijas Bankas uzraudzības komiteja 25. janvārī pieņēma lēmumu anulēt akciju sabiedrībai "BIB Alternative Investment Management" izsniegto licenci alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka darbībai.

Šāds lēmums pieņemts, pamatojoties uz akciju sabiedrības "BIB Alternative Investment Management" iesniegumu ar lūgumu anulēt tās licenci alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka darbībai.

"BIB Alternative Investment Management" nav saistību pret ieguldītājiem.

Lēmums par licences anulēšanu stājas spēkā ar dienu, kad tas paziņots akciju sabiedrībai "BIB Alternative Investment Management".

Latvijas Bankas uzraudzības komiteja darbu sāka 2023. gada janvārī līdz ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas integrāciju Latvijas Bankā. Uzraudzības komiteja īsteno finanšu tirgus un Latvijas Bankas uzraudzīto finanšu tirgus dalībnieku uzraudzības stratēģiju, izsniedz, aptur un anulē speciālās atļaujas (licences) darbībai finanšu tirgū un pilda citus ar finanšu tirgus un tā dalībnieku darbības uzraudzību saistītus uzdevumus, kas noteikti uzraudzības komitejas nolikumā.