Publicēts: 23.11.2022. Aktualizēts: 26.12.2022.

Patlaban Latvijā ir pieņemti šādi makrouzraudzības pasākumi:

Instruments

Līmenis

Spēkā stāšanās

Pretcikliskā kapitāla rezerve
(countercyclical capital buffer; CCyB)
0% 01.05.2022 (pēdējais lēmums pieņemts 27.04.2021)
Nepieciešamība mainīt iepriekšējo lēmumu tiek pārskatīta reizi ceturksnī
Citu sistēmiski nozīmīgo iestāžu (other systemically important institutions; O-SII) kapitāla rezerve ”Swedbank” AS  – 2%
AS “Citadele banka”  – 1.75%
AS ”SEB banka” – 1.75%
AS ”Rietumu Banka” – 1.00%
AS BlueOrange Bank – 0.25%
01.01.2023
(lēmums pieņemts 20.12.2022.)
Tiek pārskatīta reizi gadā
Aizdevuma un tā nodrošinājuma attiecība (loan-to-value, LTV) 90% visiem patērētāju kredītiem, kas lielāki par 100 minimālajām algām un kuru atmaksa nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku 10.07.2007 (lēmums pieņemts 17.05.2007)1
95% aizdevumiem, kuru atmaksa nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku un valsts galvojumu atbilstoši likumam "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 01.07.2014
70% kredītiem mājokļa iegādei ar mērķi to izīrēt (buy-to-let) vai citādā veidā gūt ienākumus no darbības ar nekustamo īpašumu, turklāt prognozējamos ienākumus no nekustamā īpašuma ņem vērā ne vairāk kā 70% apmērā
70% kredītiem mājokļa iegādei, ja kredītņēmēja ienākumi no nekustamā īpašuma pārsniedz 20% no viņa kopējiem ienākumiem
01.06.2020
(lēmums pieņemts 27.11.2019)2
Parāda apkalpošanas izdevumi (kredītmaksājumu finanšu iestādēm kopējais apmērs mēnesī) pret aizņēmēja neto mēneša ienākumiem (debt service-to-income, DSTI)* 40%
(10% no iestādes vienā ceturksnī fiziskajām personām no jauna izsniegto kredītu apjoma drīkst pārsniegt šo limitu)
Kopējā parāda attiecība pret aizņēmēja neto gada ienākumiem (debt-to-income, DTI)* 6 reizes
(10% no iestādes vienā ceturksnī fiziskajām personām no jauna izsniegto kredītu apjoma drīkst pārsniegt šo limitu)
Kredīta termiņa ierobežojumi* 30 gadi hipotekārajam aizdevumam, 7 gadi patēriņa aizdevumam
(10% no iestādes vienā ceturksnī fiziskajām personām no jauna izsniegto kredītu apjoma drīkst pārsniegt šo limitu)

 

* Noteikta iespēja daļēji atkāpties no ierobežojuma – kalendārajā ceturksnī atkāpe nedrīkst pārsniegt 10% no iestādes fiziskajām personām no jauna izsniegto kredītu apjoma.