Publicēts: 17.04.2020. Aktualizēts: 06.10.2020.

Saeima ir atbalstījusi grozījumus likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un Kredītiestāžu likumā, kas paredz ekonomikas pārkaršanas laikā ņemto un šobrīd bezcerīgi neatgūstamo parādu dzēšanu. Ar grozījumiem tiek noteikts mehānisms, kā kredītiestādes un parādu piedziņas uzņēmumi var dzēst līdz 2008. gada nogalei izsniegtos hipotekāros kredītus, kuru atgūšana ir bezcerīga un kuri ir jau norakstīti, bet nevar tikt vienpusēji dzēsti.

Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks:

“Vēlos pateikties Saeimai un Saeimas Budžeta komisijai, kas šajā sarežģītajā laikā ātri un konstruktīvi izskatīja un atbalstīja ideju par iepriekšējās krīzes laika bezcerīgo hipotekāro parādsaistību dzēšanu. Tostarp parlamentā šī iecere papildināta, attiecinot bezcerīgo parādsaistību dzēšanas iespēju ne tikai uz kredītiestādēm, bet arī uz parādu piedziņas firmām. Tas potenciāli vēl vairāk paplašina personu loku, kuras var tikt atbrīvotas no nepanesamas pagātnes parādu nastas.

Paldies finanšu nozarei ar Finanšu nozares asociāciju priekšgalā par aktīvo lomu šīs idejas apspriešanā un virzīšanā, un gatavību izrādīt pretimnākšanu, lai šos bezcerīgos parādus norakstītu. Esmu gandarīts, ka šajā gadījumā kopīgi ir rasts sabiedriskais izlīgums un novērstas pagātnes kļūdas. Šī iecere dos iespēju vairāk nekā 10 000 mūsu līdzpilsoņu pilnvērtīgi atgriezties ekonomiskajā apritē.

Tiesiskas valsts un normāli funkcionējošas ekonomikas norma ir saistību izpilde, līdz ar to šis risinājums neapšauba nepieciešamību pildīt uzņemtās kredītsaistības ikdienas situācijās. Šis ir vienreizējs risinājums unikālai un nepatīkamai situācijai. Šie kredītņēmēji ir zaudējuši savus īpašumus un pēc tam vēl palikuši parādā, nespējot šo parādu atdot. Šajā parādu norakstīšanā nav ieguvēju, vien zaudētāju savstarpējs izlīgums.

Aicinu visas komercbankas caurspīdīgi un atbildīgi izmantot šo iespēju, aptverot iespējami plašāku bezcerīgo parādnieku loku un vienlaikus izvairoties no ļaunprātīgu parādnieku amnestijas. Latvijas Bankā sekosim, kā šī iecere tiek īstenota, regulāri ar Kredītu reģistra starpniecību izvērtējot situāciju ar bezcerīgajiem parādiem.”

martins kazaks krizes krediti banklv 2020

Risinājuma pamatprincipi ir šādi:

  • Kreditori (kredītiestādes) labprātīgi dzēš parādus pilnībā vai daļēji, balstoties uz kredītiestādes apstiprinātu caurredzamu un publicētu politiku, izvērtējot arī parādnieka līdzšinējās rīcības labticību.
  • Saistības tiek dzēstas vienpusēji. Priekšlikums attiecas uz saistībām, kuras nodibinātas līdz 2008. gada beigām.
  • Dzēšamo saistību atmaksa saistību rašanās brīdī bija nodrošināta ar hipotēku, un parādnieks vai ķīlas devējs sakarā ar parādsaistībām pret kreditoru ir zaudējis īpašumtiesības uz attiecīgo nekustamo īpašumu Civilprocesa likumā noteiktā procesā.
  • Kredīta saistības to dzēšanas brīdī ir atspoguļotas kreditora (kredītiestādes) ārpusbilances uzskaitē.
  • Fiziskajai personai nav uzsākts maksātnespējas process.
  • Saistību dzēšana attiecas gan uz parādnieku, gan tā galvinieku.
  • Saistības dzēšot, netiek piemērots kapitāla pieauguma nodoklis; vienpusēji dzēstās saistības netiek atzītas par ienākumu un nav apliekamas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.
  • Pasākums ir fiskāli neitrāls – nerada valsts budžetam un kredītiestādēm ne ienākumus, ne izdevumus.
  • Kredītu izkrāpēji un ļaunprātīgie nemaksātāji no šī procesa neiegūtu neko.
  • Saeimas Budžeta komisijā iecere tika papildināta, attiecinot bezcerīgo parādsaistību dzēšanas iespēju ne tikai uz kredītiestādēm, bet arī uz parādu piedziņas firmām

Saskaņā ar Latvijas Bankas un Asociācijas aplēsēm kopējais skarto parādnieku skaits ir aptuveni 13 000, un sākotnējais Mārtiņa Kazāka priekšlikums attiecas uz saistībām, kuru kopējais apjoms ir līdz 600 milj. eiro. Tas kopumā ievērojami pārsniedz līdz šim gandrīz 10 gadu laikā gan maksātnespējas, gan vienošanos ceļā dzēsto saistību apjomu. Ieceres attiecināšana uz parādu piedziņas firmām potenciāli vēl vairāk paplašina personu loku, kuras var tikt atbrīvotas no nepanesamas pagātnes parādu nastas.


Aktuālās tēmas

10.05.2023.

Noguldījumu un kredītu likmes Latvijā un eiro zonā

Latvijas Banka pārskatāmos grafikos apkopojusi informāciju par...
18.04.2023.

Kredītiestāžu piedāvātās noguldījumu procentu likmes

Latvijas Banka datus par kredītiestāžu piedāvātajām noguldījumu...
15.12.2022.

Informācija par Baltic International Bank SE

Latvijas Bankas informatīvie tālruņi Baltic International Bank SE...
17.03.2022.

Krievijas iebrukums Ukrainā

20.11.2020.

Digitālais eiro

Digitālā € projektam – zaļā gaisma Eirosistēma (Eiropas...
17.04.2020.

Krīzes laika hipotekāro parādsaistību dzēšana

Saeima ir atbalstījusi grozījumus likumā “Par iedzīvotāju...