Publicēts: 25.03.2019. Aktualizēts: 24.05.2023.

 

Starptautiskās attiecības nodrošina iespēju Latvijas Bankai īstenot Latvijas interešu pārstāvību ārpus valsts robežām. Starptautisko attiecību uzturēšana un attīstība ir viens no Latvijas Bankas pamatuzdevumiem, kas palīdz nodrošināt tās iesaisti un valsts interešu pārstāvēšanu Eiropas Savienības procesos un sadarbībā ar starptautiskajām un ārvalstu finanšu institūcijām.

Ja Jūs interesē ES un globālo ekonomisko un finanšu  procesu un ekonomiskās un finanšu sektora politikas analīze,  ir vēlme iesaistīties Latvijas  un Latvijas Bankas viedokļa par augstākminētajiem jautājumiem tapšanā un koordinācijā  un Jums ir attiecīga izglītība, aicinām pievienoties Latvijas Bankas komandai!

Nozīmīgākie pienākumi

 • analizēt Eiropas Savienības institūciju, kā arī citu starptautisku un reģionālu institūciju iniciatīvas par jautājumiem, kas ir Latvijas Bankas kompetencē, pastāvīgi sekot to attīstībai;
 • izstrādāt un koordinēt Latvijas Bankas pozīcijas/viedokli par ES un starptautisko finanšu institūciju politikas un regulatīviem jautājumiem un nodrošināt tās interešu pārstāvēšanu, sadarbojoties ar citām Latvijas institūcijām un pārstāvot Latvijas Banku attiecīgajos forumos;
 • sniegt atbalstu Latvijas Bankas augsta līmeņa pārstāvjiem ES institūciju lēmumu pieņemšanas procesā;
 • nodrošināt informācijas apmaiņu un cita veida sadarbību ar ES un citām starptautiskajām un reģionālajām institūcijām;
 • veikt analīzi par citiem Latvijas Bankai svarīgiem jautājumiem starptautiskās ekonomikas un finanšu jomā.

Nepieciešamās prasības

 • akadēmiskā augstākā izglītība bakalaurs vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (5. profesionālās kvalifikācijas līmenis) sociālajās zinātnēs (vēlams – ekonomikā, finanšu vai biznesa vadībā) vai dabas zinātnēs (vēlams – matemātikā vai statistikā);
 • darba pieredze ekonomikas un/vai finanšu analīzes jomā;
 • labas zināšanas makroekonomikas teorijā, finanšu analīzē, finanšu tirgos un finanšu stabilitātes jautājumos;
 • par priekšrocību tiks uzskatītas zināšanas par starptautisko finanšu institūciju un citu ES institūciju darbības principiem, kā arī finanšu tirgus regulējuma jautājumiem;
 • zināšanas par Latvijas un starptautiskās finanšu sistēmas darbību;
 • ļoti labas analītiskā darba iemaņas, attīstīta spēja prezentēt darba rezultātus rakstiski un mutiski;
 • augsta atbildība, uzmanība un precizitāte darba uzdevumu izpildē, ļoti laba sadarbspēja un komunikācijas prasmes;
 • ļoti labas angļu un latviešu valodas zināšanas (mutiski un rakstiski);
 • datorzināšanas pieredzējuša lietotāja līmenī (MS Office).

Piedāvājam

 • interesantu, atbildīgu un dinamisku darbu sakārtotā un ērtā darba vidē;
 • iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi un kvalifikāciju;
 • iespēju kombinēt darbu attālināti ar darbu klātienē lieliski aprīkotā darbavietā Rīgas centrā, un elastīgu darba laiku;
 • ieguldījumam atbilstošu, konkurētspējīgu atalgojumu (mēneša darba alga no 2,400 EUR pirms nodokļu nomaksas atbilstoši kandidāta profesionālajai pieredzei un kvalifikācijai), sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu.

Pieteikšanās

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2023. gada 12. jūnijam uz e-pasta adresi Atlase@bank.lv. Uzziņas pa tālr. 67022318.

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri tiks virzīti konkursa nākamajai atlases kārtai!

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā atlases konkursa norisi. Personas datu pārzinis: Latvijas Banka, reģ. Nr. LV90000158236, K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050, e-pasta adrese: datuaizsardziba@bank.lv, papildinformācija par personas datu apstrādi Latvijas Bankā.

Ja, vēlies pilnveidot savas zināšanas finanšu sektora regulējuma piemērošanā dažādās ikdienas situācijās un esi precīzs, punktuāls un patstāvīgs darba pienākumu izpildē, tad aicinām Tevi pievienoties Latvijas Bankas komandai!

Nozīmīgākie pienākumi

 • izskatīt finanšu uzraudzības institūciju paziņojumus par finanšu tirgus dalībnieku vēlmi sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā;
 • nodrošināt saņemto sūdzību par finanšu tirgus dalībnieku rīcību apstrādi, skaidrojumu pieprasīšanu un atbildes sagatavošanu;
 • uzturēt un organizēt sarakstes plūsmas apstrādi speciāli izveidotā vietnē;
 • uzturēt un aktualizēt sistēmās ievietojamo informāciju par pakalpojumu sniedzējiem no Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Nepieciešamās prasības

 • augstākā izglītība sociālajās zinātnēs (vēlams - ekonomikā, tiesību vai vadības zinībās)*;
 • vēlama piecu gadu profesionālās darbības pieredze finanšu tirgu reglamentējošo normatīvo tiesību jomā;
 • Latvijas Republikas normatīvo aktu pārzināšana finanšu un administratīvo tiesību jomā;
 • uzmanība un precizitāte darba uzdevumu izpildē, augsta atbildības izjūta par darba rezultātu, spēja ātri apgūt jaunas zināšanas un prasmes;
 • labas saskarsmes spējas un komunikācijas prasmes;
 • spēja apkopot un analizēt informāciju;
 • labas latviešu un angļu valodas zināšanas mutvārdos un rakstiski;
 • datorprasmes pieredzējuša lietotāja līmenī.

* izskatīsim arī attiecīgā jomā studējošo pieteikumus.

Piedāvājam

 • interesantu, atbildīgu un dinamisku darbu sakārtotā un ērtā darba vidē;
 • iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi un kvalifikāciju;
 • iespēju kombinēt darbu attālināti ar darbu klātienē lieliski aprīkotā darbavietā Rīgas centrā, un elastīgu darba laiku;
 • ieguldījumam atbilstošu, konkurētspējīgu atalgojumu (mēneša darba alga no 1,700 EUR pirms nodokļu nomaksas atbilstoši kandidāta profesionālajai pieredzei un kvalifikācijai), sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu.

Pieteikšanās

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2023. gada 6. jūnijam uz e-pasta adresi Atlase@bank.lv. Uzziņas pa tālr. 67022318.

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri tiks virzīti konkursa nākamajai atlases kārtai!

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā atlases konkursa norisi. Personas datu pārzinis: Latvijas Banka, reģ. Nr. LV90000158236, K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050, e-pasta adrese: datuaizsardziba@bank.lv, papildinformācija par personas datu apstrādi Latvijas Bankā.