Mēs meklējam aizrautīgus un talantīgus kolēģus, kuri iestājas par mums svarīgām vērtībām.

Cilvēkus, kuri ir drosmīgi izaicinājumos un elastīgi pārmaiņās. Cilvēkus, kuri ir vienoti cilvēcībā, rūpējoties, lai ikviens justos pieņemts un iekļauts. Cilvēkus, kuri ir jaudīgi attīstībā, ikdienā pilnveidojot savas profesionālās zināšanas, lai kopīgi sekmētu mūsu valsts attīstību.

Mēs strādājam Latvijas labā

Latvijas Bankas mērķis ir uzticama finanšu sistēma, attīstīta valsts un pārtikusi sabiedrība.

Aktuālās vakances Latvijas Bankā

Ja esi eksperts FinTech un maksājumu pakalpojumu jomā, nāc strādāt Latvijas Bankas Finanšu tehnoloģiju uzraudzības pārvaldē.

Nozīmīgākie darba pienākumi

 • uzraudzīt, analizēt maksājumu iestāžu (MI), elektroniskās naudas iestāžu (ENI) un citu dalībnieku darbību un veikt pārbaudes;
 • piedalīties MI/ENI pakalpojumu sniedzēju, regulējošo normatīvo aktu projektu izstrādē un ieviešanā;
 • konsultēt esošos un potenciālos tirgus dalībniekus;
 • veicināt fintech pakalpojumu attīstību Latvijā.

Darbs nav saistīts ar naudas atmazgāšanas novēršanas risku un darījumu uzraudzību (AML).

Prasības

 • augstākā izglītība ekonomikā vai finanšu vadībā;
 • vēlama profesionālās darbības pieredze finanšu auditā un/vai finanšu institūciju darbības auditā;
 • zināšanas un izpratne par maksājumu pakalpojumiem;
 • izpratne par maksājumu pakalpojumu pakalpojumu sniedzēju darbību un tās regulējumu;
 • pieredze pārbaužu veikšanā, biznesa modeļu novērtēšanā, finanšu analīzē, zināšanas riska vadības jautājumos.

Piedāvājam

 • interesants darbs visinovatīvākā komandā Latvijas Bankā;
 • iespēja kombinēt darbu attālināti ar darbu klātienē darbavietā Rīgas centrā, un elastīgu darba laiku;
 • ieguldījumam atbilstošs, konkurētspējīgs atalgojums (mēneša darba algas amplitūda no 2,200 EUR līdz 2,500 EUR pirms nodokļu nomaksas, atbilstoši kandidāta profesionālajai pieredzei un kvalifikācijai);
 • sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu.

Piesakies

CV lūdzam sūtīt līdz 2024. gada 3. martam uz e-pasta adresi Atlase@bank.lv. Uzziņas pa tālr. 67022318.

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri tiks virzīti konkursa nākamajai atlases kārtai!

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā atlases konkursa norisi. Personas datu pārzinis: Latvijas Banka, reģ. Nr. LV90000158236, K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050, e-pasta adrese:datuaizsardziba@bank.lv, papildinformācija par personas datu apstrādi Latvijas Bankā.

Ja esi spēcīgs/a FinTech un kriptoaktīvu pakalpojumu jomās, nāc strādāt Latvijas Bankas Finanšu tehnoloģiju uzraudzības pārvaldē!

Nozīmīgākie darba pienākumi

 • veikt finanšu tirgus dalībnieku riskos balstīto uzraudzību un piedalīties licencēšanas procesā;
 • piedalīties kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju pārbaužu metodoloģijas un regulējošo normatīvo aktu projektu ieviešanā;
 • konsultēt esošos un potenciālos tirgus dalībniekus;
 • piedalīties ES darba grupās klātienē un attālināti;
 • veicināt fintech pakalpojumu attīstību Latvijā.

Darbs nav saistīts ar naudas atmazgāšanas novēršanas risku un darījumu uzraudzību (AML)

Prasības

 • augstākā izglītība ekonomikā vai finanšu vadībā, matemātikā vai starpdisciplinārās IT biznesa programmās;
 • padziļinātas zināšanas par kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju biznesa modeļiem, darbību un tās regulējumu (MiCA);
 • Izpratne par blokķēžu tehnoloģijām;
 • prasmes auditu veikšanā, biznesa modeļu novērtēšanā, zināšanas riska vadības jautājumos;
 • vēlama pieredze darbā ar darījumu uzraudzību blokķēžu sistēmām;
 • Profesionālie sertifikāti tiks uzskaitīti par priekšrocību.

Piedāvājam

 • interesants darbs visinovatīvākā komandā Latvijas Bankā;
 • iespēju kombinēt darbu attālināti ar darbu klātienē darbavietā Rīgas centrā, un elastīgu darba laiku;
 • ieguldījumam atbilstošu, konkurētspējīgu atalgojumu (mēneša darba algas amplitūda no 2,800 EUR līdz 3,200 EUR pirms nodokļu nomaksas, atbilstoši kandidāta profesionālajai pieredzei un kvalifikācijai);
 • sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu.

Piesakies

CV lūdzam sūtīt līdz 2024. gada 3. martam uz e-pastu Atlase@bank.lv. Uzziņas pa tālr. 67022318.

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri tiks virzīti konkursa nākamajai atlases kārtai!

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā atlases konkursa norisi. Personas datu pārzinis: Latvijas Banka, reģ. Nr. LV90000158236, K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050, e-pasta adrese: datuaizsardziba@bank.lv, papildinformācija par personas datu apstrādi Latvijas Bankā.

Ja Tev ir patiesa interese par ieguldījumu pārvaldību, finanšu instrumentiem un ar tiem saistīto finanšu risku vadību, monetārās politikas īstenošanu, finanšu tirgus stabilitātes analīzi un makrouzraudzību un finanšu vadību, ja esi uzmanīgs, precīzs un atbildīgs, un Tev ir attiecīgā izglītība un pieredze, aicinām pievienoties Latvijas Bankas komandai.

Nozīmīgākie darba pienākumi

 • organizēt, vadīt un veikt iekšējos auditus Latvijas Bankā atbilstoši savām zināšanām un prasmēm, t.sk. iekšējos auditus Latvijas Bankas monetārās politikas īstenošanas un ieguldījumu pārvaldīšanas jomā, monetārās politikas lēmumu sagatavošanas jomā, finanšu institūciju uzraudzības un finanšu stabilitātes analīzes jomā;
 • sadarboties ar Eiropas Centrālo banku sistēmas Iekšējo auditoru komiteju, t.sk. veikt attiecīgos auditus Latvijas Bankā;
 • novērtēt pārbaudēs konstatētos trūkumus un to ietekmi, izstrādāt ieteikumus to novēršanai;
 • organizēt un vadīt konsultāciju sniegšanu un sniegt konsultācijas Latvijas Bankas padomei un struktūrvienībām.

Prasības

 • augstākā izglītība ekonomikā, grāmatvedībā, finanšu vai biznesa vadībā, matemātikā un statistikā vai datorikā;
 • vismaz trīs gadu praktiskā darba pieredze finanšu instrumentu un ieguldījumu pārvaldībā, finanšu risku vadībā vai ekonomikas un finanšu tirgus analīzē;
 • vēlamas zināšanas par centrālo banku darbību un Eiropas Centrālo banku sistēmas darbību;
 • vēlamas zināšanas par kredītiestāžu vai citu finanšu tirgus dalībnieku darbību;
 • vēlamas zināšanas izpratnes līmenī par finanšu sektoru regulējošajiem tiesību aktiem, Starptautiskajiem revīzijas standartiem, Iekšējā audita profesionālās prakses pamatprincipiem, Iekšējā audita profesionālās prakses starptautiskajiem standartiem un Ētikas kodeksu;
 • par priekšrocību tiks uzskatīta:
  • diplomēta finanšu analītiķa (Chartered Financial Analyst (CFA)) profesionālais sertifikāts vai cits starptautisks profesionāls sertifikāts attiecīgajās jomās;
  • sertificēta iekšējā auditora (Certified Internal Auditor (CIA)) sertifikāts;
  • zināšanas par finanšu tirgus instrumentu uzskaiti un novērtēšanas metodēm;
  • praktiskā darba pieredze auditu veikšanā;
 • patstāvīga analītiskā darba iemaņas;
 • labas komunikācijas prasmes;
 • ļoti labas latviešu un angļu valodas zināšanas (mutiski un rakstiski);
 • datorzināšanas pieredzējuša lietotāja līmenī (MS Office);
 • uzmanība un precizitāte darba uzdevumu izpildē, prasme risināt problēmas, augsta atbildības izjūta par darba rezultātu.

Piedāvājam

 • iespēju strādāt gan mājas birojā, gan pilnvērtīgi aprīkotā darbavietā Rīgas centrā;
 • interesantu un atbildīgu darbu draudzīgā kolektīvā;
 • iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi un zināšanas, kā arī iegūt starptautisku pieredzi, piedaloties dažādos Eirosistēmas un Eiropas Centrālo banku sistēmas auditos;
 • sociālās garantijas un ieguldījumam atbilstošu, konkurētspējīgu atalgojumu (mēneša darba algas amplitūda no 3000 EUR līdz 3600 EUR pirms nodokļu nomaksas).

Piesakies

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2024. gada 23. februārim uz e-pastu Atlase@bank.lv. Uzziņas pa tālr. 67022318.

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri tiks virzīti konkursa nākamajai atlases kārtai!

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā atlases konkursa norisi. Personas datu pārzinis: Latvijas Banka, reģ. Nr. LV90000158236, K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050, e-pasta adrese: datuaizsardziba@bank.lv, papildinformācija par personas datu apstrādi Latvijas Bankā.

Latvijas Bankas Personāla pārvalde ir stratēģiskais partneris organizācijas attīstībā, kas veicina Latvijas Bankas prioritāro darbības virzienu īstenošanu, veido mūsdienīgas un efektīvas nacionālās centrālās bankas atvērtu organizācijas kultūru.

Ja Tev ir redzējums par mūsdienīgām personāla vadības metodēm un pārliecība, ka personāla vadībai ir nozīmīga loma organizācijas mērķu sasniegšanā, aicinām Tevi pievienoties Latvijas Bankas Personāla pārvaldes komandai kā personāla vadības partneris/-e (Galvenais personāla speciālists/-e).

Nozīmīgākie darba pienākumi

 • konsultēt un atbalstīt struktūrvienību vadītājus personāla vadības politikas īstenošanā (cilvēkresursu un atalgojuma plānošana, talantu piesaiste un darbā ievadīšana, apmācības un komandas attīstība, darbinieku apmierinātības un motivācijas uzlabošana, darba snieguma attīstība), lai veicinātu struktūrvienības funkciju īstenošanu un mērķu sasniegšanu;
 • pilnveidot Latvijas Bankas darbinieku profesionālās izaugsmes, līderības attīstības un motivācijas jomu;
 • izstrādāt un īstenot talantu piesaistes stratēģiju;
 • veidot iekļaujošu un elastīgu darba vidi, kas veicina darbinieku labbūtību;
 • efektīvu personāla vadības risinājumu ieviešana, kas veicinātu organizācijas stratēģisko mērķu sasniegšanu un uzlabotu darbinieku pieredzi organizācijā.

Mēs sagaidām

 • augstāko izglītību humanitārajās vai sociālajās zinātnēs (vēlams – personāla vadībā, psiholoģijā, biznesa vadībā);
 • vismaz 4 gadu darba pieredzi personāla vadības risinājumu pilnveidošanā un pārmaiņu procesu vadīšanā;
 • vismaz 2 gadu pieredzi personāla vadības partnera lomā;
 • pieredzi talantu piesaistes un atlases stratēģijas izstrādē un ieviešanā;
 • pieredzi iekšējās komunikācijas nodrošināšanā;
 • iniciatīvu, prasmi veidot partnerības attiecības ar vadītājiem, vadīt sarežģītas diskusijas un spēju panākt rezultātu, spēja pieņemt lēmumus, īstenot tos un uzņemties atbildību;
 • prasmi analizēt ar personālvadības saistītos datus, veidot secinājumus un piedāvāt risinājumus vadītājiem;
 • ļoti labas komunikācijas un pārliecināšanas prasmes;
 • ļoti labas latviešu un angļu valodas zināšanas (mutiski un rakstiski).

Piedāvājam

 • profesionālu izaicinājumu un attīstību, veidojot atvērtu un mūsdienīgu centrālo banku;
 • iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi un papildināt zināšanas;
 • darbu starptautiskā – Eirosistēmas un Eiropas Centrālo banku sistēmas – vidē;
 • ieguldījumam atbilstošu, konkurētspējīgu atalgojumu, sākot no 2600 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas.

Piesakies

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2024. gada 5. martam uz e-pastu Atlase@bank.lv. Uzziņas pa tālr. 67022318.

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri tiks virzīti konkursa nākamajai atlases kārtai!

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā atlases konkursa norisi. Personas datu pārzinis: Latvijas Banka, reģ. Nr. LV90000158236, K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050, e-pasta adrese: datuaizsardziba@bank.lv, papildinformācija par personas datu apstrādi Latvijas Bankā.

Aicinām pievienoties Bankas informācijas sistēmas Temenos Transact (T24, Globus) uzturēšanā, pilnveidošanā un jaunu risinājumu ieviešanā, papildināt komandas (5 cilvēki) spēkus Temenos Transact. Ja ir vēlme dalīties ar savām Java (vēlams RedHat Java) zināšanām un interese apgūt jaunas sistēmas, pievienojies mūsu komandai!

Nozīmīgākie darba pienākumi

 • bankas informācijas sistēmas Temenos Transact pilnveide atbilstoši lietotāju prasībām no idejas līdz realizācijai;
 • sistēmas uzturēšana un lietotāju atbalsta nodrošināšana;
 • sistēmas back-end (Jbase, Jboss, Java, .NET6+) un front-end (xsl, css, JavaScript) izstrāde;
 • sistēmas tehniskā parametrizēšana un uzturēšana;
 • piedalīšanās sistēmas serveru vides tehniskajā uzturēšanā un pilnveidē;
 • izstrādes dokumentācijas aktualizēšana.

Prasības

 • akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaurs) vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (5. profesionālās kvalifikācijas līmenis) informācijas tehnoloģijās;
 • vairāku gadu darba pieredze Java bāzētu tīmekļa lietojumprogrammu izstrādes jomā;
 • zināšanas par datubāžu vadības sistēmām;
 • vēlama pieredze darbā ar banku informācijas sistēmām, īpaši Temenos Transact (T24, Globus);
 • teicamas latviešu valodas zināšanas;
 • labas angļu valodas zināšanas, t.sk. profesionālās terminoloģijas pārzināšana;
 • uzmanība un precizitāte darbu uzdevumu pildīšanā, augsta atbildības sajūta par darba rezultātu, spēja strādāt komandā;
 • radošums, prasme izvērtēt nestandarta situācijas un rast piemērotākos risinājumus.

Piedāvājam

 • interesantu, atbildīgu un dinamisku darbu sakārtotā un ērtā darba vidē;
 • iespēju kombinēt darbu attālināti ar darbu klātienē;
 • ieguldījumam atbilstošu, konkurētspējīgu atalgojumu sākot no 3,000 EUR pirms nodokļu nomaksas, atbilstoši kandidāta profesionālajai pieredzei un kvalifikācijai, sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu.

Piesakies

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2024. gada 10. martam uz e-pastu Atlase@bank.lv. Uzziņas pa tālr. 67022318.

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri tiks virzīti konkursa nākamajai atlases kārtai!

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā atlases konkursa norisi. Personas datu pārzinis: Latvijas Banka, reģ. Nr. LV90000158236, K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050, e-pasta adrese: datuaizsardziba@bank.lv, papildinformācija par personas datu apstrādi Latvijas Bankā.