Publicēts: 09.06.2022.

Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks izsaka pateicību Saeimai, kura šodien apstiprināja Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) priekšsēdētāju Santu Purgaili, FKTK padomes locekli Kristīni Černaju-Mežmali un Latvijas Bankas Juridiskās pārvaldes vadītāju Ilzi Posumu Latvijas Bankas padomē.

Santa Purgaile, Kristīne Černaja-Mežmale, Ilze Posuma

S. Purgailes un K. Černajas-Mežmales pilnvaras stāsies spēkā 2023. gada 1. janvārī – dienā, kad Latvijas Banka un FKTK sāks darbu vienā institūcijā, centrālajai bankai uzņemoties arī finanšu sektora uzraudzības funkciju. Savukārt I. Posuma darbu Latvijas Bankas padomē sāks 2022. gada 2. jūlijā, ņemot vērā, ka esošajiem Latvijas Bankas padomes locekļiem Arvilam Sautiņam un Aivaram Skopiņam pilnvaru termiņš beidzas 2022. gada 1. jūlijā.

“Saeimas lēmums stiprina centrālās bankas vadības komandu, kā arī nodrošina kvalitāti un pārmantojamību Latvijas Bankas un FKTK integrācijai, ar mērķi stiprināt finanšu sektora un tādējādi arī visas ekonomikas attīstību. Šajā darbā būtiska loma ir gan Latvijas Bankas un FKTK darbinieku ikdienas darbam, gan Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas nodrošinātajam atbalstam,” akcentē M. Kazāks.

Ar 2023. gada 1. janvāri stāsies spēkā jaunais Latvijas Bankas likums, kas nosaka, ka Latvijas Bankas padomē strādā prezidents, divi Latvijas Bankas prezidenta vietnieki un četri padomes locekļi. Latvijas Bankas padomes sastāvs no 2023. gada 1. janvāra būs par divām personām mazāks nekā Latvijas Bankas un FKTK padomju locekļu kopskaits pašlaik. Tajā darbosies prezidents M. Kazāks, viņa vietnieki Māris Kālis un S. Purgaile, kā arī padomes locekļi K. Černaja-Mežmale, I. Posuma, Andris Vilks un Zita Zariņa.

Latvijas Bankas prezidents izsaka pateicību A. Sautiņam un A. Skopiņam par darbu Latvijas Bankas padomē.