Tēma
Par Latvijas Banku
Kompensāciju izmaksu sistēmas
Kredītu reģistrs
Licencēšana
Maksājumu un norēķinu sistēmas
Monetārās politikas īstenošana
NILLTFN / AML
Noregulējums
Skaidrās naudas aprite
Statistisko datu sniegšana
Uzraudzība
Auditorija
Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki
Apdrošināšanas starpnieki
Apdrošinātāji
Elektroniskās naudas iestādes
Finanšu instrumentsabiedrības
Finanšu instrumentu tirgus
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības
Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji
Krājaizdevu sabiedrības
Kredītiestādes
Maksājumu iestādes
Pensiju fondi
Skaidrās naudas apstrādātāji
Valūtu tirdzniecības sabiedrības
Citi
Tiesību akta veids
Likumi
Ministru kabineta noteikumi
Latvijas Bankas noteikumi
FKTK izdotie noteikumi
Ieteikumi un pamatnostādnes
Skaidrojumi par tiesību aktu piemērošanu
Līgumi
Dokumenta izdošanas statuss
Ar iestādi saistīto personu riska darījumu ierobežojuma izpildes normatīvie noteikumi Normatīvie noteikumi Nr. 191 Pieņemti 20.10.2020. Stājas spēkā 30.10.2020.
Finansiālā atbalsta sniegšanas nosacījumu izpildes izvērtēšanas normatīvie noteikumi Normatīvie noteikumi Nr. 107 Pieņemti 27.07.2020. Stājas spēkā 31.07.2020.
Garantēto atlīdzību pieteikumu pieņemšanas, apkopošanas un sniegšanas normatīvie noteikumi Normatīvie Noteikumi Nr. 114 Pieņemti 28.06.2022. Stājas spēkā 31.12.2022.
Iekšējās kontroles sistēmas izveides normatīvie noteikumi Normatīvie noteikumi Nr. 227 Pieņemti 01.12.2020. Stājas spēkā 10.12.2020.
Ieteikumi kredītiestādēm klientu līdzekļu un labklājības izcelsmes noteikšanai FKTK ieteikumi Pieņemti 09.11.2014. Stājas spēkā 09.11.2014.