Datu iesniegšanas kārtību nosaka noteikumi par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku.

Datu sagatavošanas un iesniegšanas prasības nosaka Latvijas Bankas noteikumi, kas regulē:

  • statistisko datu sagatavošanas un iesniegšanas prasības un kārtību;
  • finanšu tirgus dalībnieku uzraudzības, noregulējuma un kompensāciju izmaksas sistēmu nodrošināšanai nepieciešamās informācijas sagatavošanas un iesniegšanas prasības un kārtību;
  • ziņu iekļaušanas kārtību Kredītu reģistrā.

Uzzināt vairāk

Nebanku statistikas sistēma

Sistēmu izmanto statistisko datu sniegšanai.

Pieslēgties

Datu ziņošanas sistēma

Sistēmu izmanto finanšu tirgus dalībnieku uzraudzības, noregulējuma un kompensāciju izmaksas sistēmu statistisko datu sniegšanai.

Pieslēgties

Paaugstinātas drošības sistēma

Sistēmu izmanto datu sniegšanai failu apmaiņas servisā.

Uzzināt vairāk

Kredītu reģistrs

Sistēmu izmanto ziņu iekļaušanai Kredītu reģistrā. 

Uzzini vairāk par Kredītu reģistru.

Pieslēgties