Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības stratēģija

Koordinējam Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības stratēģijas 2021. – 2027. gadam  ieviešanu un izvērtēšanu, nodrošinām finanšu pratības līmeņa regulāru novērtēšanu un vadām stratēģisko partneru darba grupu.

Materiāli finanšu pratības uzlabošanai visiem

Strādājam, lai uzlabotu iedzīvotāju finanšu pratību un izpratni ekonomikas jautājumos.  Piedāvājam raidierakstus, spēles, filmas, skaidrojumus un interaktīvus rīkus.

Piedāvājums skolotājiem

Lai atbalstītu skolotājus ekonomikas un finanšu pratības mācīšanai skolās, piedāvājam materiālus, seminārus, Latvijas Bankas apmeklējuma iespējas un konsultācijas skolotājiem.

Starptautiskā sadarbība

Mēs pārstāvam Latviju finanšu pratības jomā starptautiski. Nodrošinām Latvijas dalību starptautiskos pētījumos, pasākumos un pieredzes apmaiņā, lai labāko pasaules praksi īstenotu arī Latvijā.