Tirgus dalībnieki

Tirgus dalībnieku datubāzē atrodami uzņēmumi, kas saņēmuši Latvijas Bankas izsniegtu darbības atļauju, un citu dalībvalstu pakalpojumu sniedzēji, kam atļauts sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā.

Pirms sākt sadarbību ar kādu finanšu pakalpojumu sniedzēju, pārliecinieties par tā tiesībām piedāvāt pakalpojumus Latvijā.

Uzzināt vairāk

Finanšu sektora ilgtspējas uzraudzība

Sagatavota Latvijas finanšu sektora ilgtspējas ceļakarte, kurā skaidrots, kādu rīcību ilgtspējas risku identificēšanas un pārvaldības jomā finanšu sektora uzraugs sagaida no finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem. Vienuviet apkopoti Eiropas Savienības un Latvijas tiesību akti ilgtspējas jomā.

Uzzināt vairāk

Ieguldījumu brokeru sabiedrības

Informācijas atklāšana atbilstoši Regulas (ES) 2022/389 prasībām

Uzzināt vairāk

Valūtu tirdzniecības sabiedrības

Informācija par Latvijas Bankai iesniedzamajiem pārskatiem, prasībām jaunu tirdzniecības vietu izveidei, tiesību aktu prasībām, uzraudzības maksu u.c.

Uzzināt vairāk

Uzraudzības prioritātes un pārbaužu plāns

Latvijas Banka 2023. gadam noteikusi piecas finanšu tirgus uzraudzības prioritātes. Atbilstoši tām apstiprināts 2023. gada uzraudzības plāns. Tas paredz veikt 40 klātienes pārbaudes.

Uzzināt vairāk

ABLV Bank pašlikvidācijas procesa kontrole

Skaidrojums par likvidējamās ABLV Bank likvidatoru pienākumiem un atbildību un pašlikvidācijas procesa uzraudzību.

Uzzināt vairāk

Uzraudzības jaunumi

03.02.2023.

Latvijas Banka anulē LatCard AS ierakstu elektroniskās naudas iestāžu reģistrā

Latvijas Bankas uzraudzības komiteja 1. februārī pieņēma lēmumu...
31.01.2023.

Latvijas Banka noteikusi finanšu tirgus uzraudzības prioritātes, apstiprināts un publiskots 2023. gada pārbaužu plāns

Latvijas Banka ir noteikusi finanšu tirgus uzraudzības prioritātes,...
26.01.2023.

Latvijas Banka anulē akciju sabiedrībai "BIB Alternative Investment Management" izsniegto licenci

Latvijas Bankas uzraudzības komiteja 25. janvārī pieņēma lēmumu...
23.01.2023.

Iespēja pieteikties publiskai apspriešanai par ES jauno regulējumu finanšu sektora digitālās noturības stiprināšanai (DORA)

16. janvārī stājās spēkā Eiropas Savienības (ES) jaunais...
23.01.2023.

Vēl mēnesi garantētās atlīdzības saņemšanai var pieteikties ABLV Bank, AS klienti, kuri līdz šim to nav izdarījuši

Latvijas Banka informē, ka saskaņā ar Noguldījumu garantiju likuma...
19.01.2023.

Latvijas Banka anulē akciju sabiedrībai "AIFP Baltic Asset Management" izsniegto licenci

Latvijas Bankas uzraudzības komiteja 18. janvārī pieņēma lēmumu...
09.12.2022.

Par finanšu tirgus uzraudzības iestādi no 01.01.2023.

Finanšu tirgu un tā dalībnieku uzraudzību Latvijā no 2023. gada...