Pētījumi

Pētniecība veicina kvalitatīvu ekonomikas politikas lēmumu pieņemšanu Latvijā un arī visā eiro zonā.

Tā ļauj ar zinātniskām metodēm iegūt pamatotu skaidrojumu tautsaimniecībā notiekošajiem procesiem un tendencēm, kas prognozējamas nākotnē. Tā skaidro arī attīstības alternatīvos scenārijus, kādi iespējami, mainoties ekonomikas politikas virzienam.

Uzzināt vairāk

Diskusijas materiāli

Šajā sērijā publicētie materiāli atspoguļo Latvijas Bankā veikto analīzi un tajā rastos secinājumus. Materiāli tiek publicēti, lai veicinātu sabiedrībā diskusijas par jautājumiem, kuri ir aktuāli Latvijas tautsaimniecības attīstībai.

Uzzināt vairāk

Pētnieki

Latvijas Banka uztur pētnieciskās darbības kvalitāti, iesaistot pētniekus pastāvīgā kvalifikācijas paaugstināšanā un darba rezultātu rūpīgā vērtēšanā. 

Tiek piesaistīti ārēji recenzenti no citu valstu centrālajām bankām un akadēmiskās vides, atbalstīta pētījumu publicēšanu starptautiski recenzējamos žurnālos, prezentēšana starptautiskās konferencēs un semināros.

Uzzināt vairāk

Modeļi

Latvijas Banka uztur Latvijā modernāko ekonomikas modelēšanas instrumentu klāstu, ar kuru palīdzību tiek veikta aktuālo Latvijas tautsaimniecības norišu analīze un izstrādāti priekšlikumi ekonomiskās politikas jomā.

Uzzināt vairāk

Pētniecības semināri

Latvijas Banka vairākas reizes gadā organizē pētniecības seminārus. To galvenais mērķis ir Latvijas Bankas darbinieku kvalifikācijas celšana, tomēr uz tiem laipni aicinām arī citus interesentus.

Uzzināt vairāk

Jaunākie pētījumi