Publicēts: 20.10.2010. Aktualizēts: 12.04.2024.

Datu publicēšanas kalendārā norādītie datumi plānoti saskaņā ar kalendāra sagatavošanas brīdī pieejamo informāciju. Paredzamais datu publicēšanas laiks – no plkst. 11.30 līdz plkst. 12.00.
Neparedzētu apstākļu gadījumā iespējamas novirzes no plānotajiem datumiem un laikiem.

2024. gada datu publicēšanas kalendārs

Uzraudzības statistikas datu publicēšanas kalendārs 

Datu kategorija / mēnesis 04.2024. 05.2024. 06.2024. 07.2024.
MFI bilances un monetārā statistika 26.
(03.2024.)
29.
(04.2024.)
27.
(05.2024.)
25.
(06.2024.)
Ārvalstu valūtu darījumi 26.
(03.2024.)
29.
(04.2024.)
27.
(05.2024.)
25.
(06.2024.)
Maksājumu bilance (mēneša) 12.
(02.2024.)
14.
(03.2024.)
13.
(04.2024.)
15.
(05.2024.)
Maksājumu bilance (ceturkšņa)     04.
(2024. g.
1. cet.)
 
Starptautisko investīciju bilance     04.
(2024. g.
1. cet.)
 
Ārējais parāds     04.
(2024. g.
1. cet.)
 
Tiešās investīcijas     04.
(2024. g.
1. cet.)
 
Starptautisko rezervju matrica (centrālā banka/valdība) 05./19.
(03.2024.)
07./21.
(04.2024.)
07./21.
(05.2024.)
05./19.
(06.2024.)
Maksājumu sistēmu statistika    
Latvijas Bankas starpbanku maksājumu sistēmu statistika 06.
(03.2024.)
03.
(04.2024.)
07.
(05.2024.)
06.
(06.2024.)
Latvijas maksājumu statistika (pusgada)        
Nosūtīto kartei piesaistīto maksājumu statistika
(nedēļas)
03.
(18.03.–24.03.2024.)
10.
(25.03.–31.03.2024.)
17.
(01.04.–07.04.2024.)
24.
(08.04.–14.04.2024.)
02.
(15.04.–21.04.2024.)
08.
(22.04.–28.04.2024.)
15.
(29.04.–05.05.2024.)
22.
(06.05.–12.05.2024.)
29.
(13.05.–19.05.2024.)
05.
(20.05.–26.05.2024.)
12.
(27.05.–02.06.2024.)
19.
(03.06.–09.06.2024.)
27.
(10.06.–16.06.2024.)
03.
(17.06.–23.06.2024.)
10.
(24.06.–30.06.2024.)
17.
(01.07.–07.07.2024.)
25.
(08.07.–14.07.2024.)
31.
(15.07.–21.07.2024.)
Nosūtīto kartei piesaistīto maksājumu statistika
(mēneša)
10.
(03.2024.)
08.
(04.2024.)
12.
(05.2024.)
10.
(06.2024.)
Kredītu reģistra mēneša statistika 05.
(02.2024.)
07.
(03.2024.)
05.
(04.2024.)
05.
(05.2024.)
Procentu likmju statistika1    
Vidējās svērtās procentu likmes MFI darījumos 04.
(02.2024.)
02.
(03.2024.)
04.
(04.2024.)
03.
(05.2024.)
30.
(06.2024.)
Kredītu procentu likmes starpbanku tirgū 05.
(03.2024.)
08.
(04.2024.)
06.
(05.2024.)
04.
(06.2024.)
Finanšu konti      25.
(2024. g.
1. cet.)
 
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu statistika 22.
(02.2024.)
22.
(03.2024.)
20.
(04.2024.)
19.
(05.2024.)
Citu finanšu starpnieku, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus, statistika 05.
(2023. g.
4. cet.)
    04.
(2024. g.
1. cet.)
SDIS dati
Reālais sektors2        
Finanšu sektors3
       
Banku sistēmas monetārie rādītāji 26.
(03.2024.)
29.
(04.2024.)
27.
(05.2024.)
25.
(06.2024.)
Latvijas Bankas monetārie rādītāji 12.
(03.2024.)
14.
(04.2024.)
14.
(05.2024.)
12.
(06.2024.)
Ārējais sektors4        

 

 

Dati par starpbanku tirgus procentu likmēm tiek publiskoti 4. darbdienā pēc 7., 15., 23. datuma un mēneša pēdējās dienas. Dati par iekšzemes nefinanšu sabiedrībām un privātpersonām izsniegto kredītu un no tiem piesaistīto noguldījumu procentu likmēm tiek publiskoti ne vēlāk kā līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša beigām. Iekšzemes nefinanšu sabiedrībām eiro izsniegto kredītu gada vidējā svērtā procentu likme tiek publiskota līdz pārskata gadam sekojošā gada janvāra beigām.

2 Datu kategorijas "Institucionālo sektoru bilances" publicēšanas datumi atbilst kalendārā iekļautās datu kategorijas "Finanšu konti" datu publicēšanas datumiem.

Datu kategorijas "Procentu likmes" publicēšanas datumi atbilst datu kategorijas "Galvenās procentu likmes" datu publicēšanas datumiem. Datu kategorijas "Parāda vērtspapīri" un "Citu finanšu sabiedrību pārskats" publicēšanas datumi atbilst kalendārā iekļautās datu kategorijas "Finanšu konti" datu publicēšanas datumiem.

Datu kategorijas "Maksājumu bilance" (ceturkšņa), "Starptautisko investīciju bilance" un "Ārējais parāds" publicēšanas datumi atbilst kalendārā iekļauto tāda paša nosaukuma datu kategoriju datu publicēšanas datumiem. Datu kategorijas "Rezerves aktīvi" publicēšanas datumi atbilst kalendārā iekļautās datu kategorijas "Starptautisko rezervju matrica (centrālā banka/valdība)" datu publicēšanas pirmajiem datumiem. Datu kategorijas "Starptautisko rezervju matrica" publicēšanas datumi atbilst kalendārā iekļautās datu kategorijas "Starptautisko rezervju matrica (Centrālā banka/Valdība)" datu publicēšanas otrajiem datumiem. Datu kategorijas "Valūtu kursi" dati (eiro atsauces kursi) tiek publicēti Eiropas Centrālās bankas interneta vietnē ap plkst. 17.00 un pārpublicēti Latvijas Bankas interneta vietnē. Eiro atsauces kursi tiek publicēti atbilstoši kalendāram, saskaņā ar kuru darbojas Eiropas Vienotā automatizētā reālā laika bruto norēķinu sistēma TARGET2, t.i., katru dienu, izņemot sestdienas un svētdienas, kā arī šādas svētku dienas: Jaungada diena (1. janvāris), Lielā Piektdiena, Pirmās Lieldienas, Darba svētki (1. maijs), Ziemassvētki (25. un 26. decembris).

* Gada finanšu konti un precizēta ceturkšņa finanšu kontu pilna datu laikrinda.