Aktuālais skaitlis

Tekošais konts


-1.6 Arrow

% no IKP
4. ceturksnis | 2023

Uzzināt vairāk

Tiešās investīcijas Latvijā


24.5 

mljrd. eiro
4. ceturksnis | 2023

Uzzināt vairāk

Mājokļa kredītu procentu likmes

 

6.41% Arrow up

Marts| 2024

Uzzināt vairāk

Patēriņa kredītu procentu likmes

 

15.12% Arrow

Marts| 2024

Uzzināt vairāk

Statistiskie dati

Ārējā statistika

Atspoguļo maksājumu bilances, starptautisko investīciju bilances, starptautiskās pakalpojumu tirdzniecības, ārējā parāda, tiešo investīciju un starptautisko rezervju matricas datus.

Uzzināt vairāk

Uzraudzības statistika

Atspoguļo statistiku par uzraudzības tirgus dalībniekiem.

Uzzināt vairāk

Valūtu kursi

Eiropas Centrālās bankas publicētie eiro atsauces kursi.

Uzzināt vairāk

MFI bilances un monetārā statistika

Atspoguļo datus par kopējiem MFI aktīviem un pasīviem.

Uzzināt vairāk

Procentu likmju statistika

Atspoguļo datus par dažāda veida procentu likmēm.

Uzzināt vairāk

Finanšu konti

Atspoguļo finanšu instrumentus sektoru un darījuma partneru sektoru dalījumā.

Uzzināt vairāk

Mājsaimniecību finanšu un patēriņa statistika

Atspoguļo datus par mājsaimniecību reālajiem un finanšu aktīviem, kredītsaistībām, ienākumiem un patēriņu.

Uzzināt vairāk

Citu finanšu starpnieku statistika

Atspoguļo citu finanšu starpnieku bilances rādītājus, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus.

Uzzināt vairāk

Ieguldījumu fondu statistika

Atspoguļo ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu bilances rādītājus.

Uzzināt vairāk

Maksājumu statistika

Atspoguļo Latvijas Bankas starpbanku sistēmu statistiku un Latvijas maksājumu statistiku.

Uzzināt vairāk

Kredītu reģistra statistika

Atspoguļo kredītu reģistra statistiku.

Uzzināt vairāk

Naudas tirgus indeksi

Atspoguļo €STR, EONIA, EURIBOR un LIBOR procentu likmes.

Uzzināt vairāk

Statistikas jaunumi