Publicēts: 07.03.2019. Aktualizēts: 19.05.2022.

Latvijas Bankas klientu kasē neierobežotā apjomā veic latu banknošu un monētu apmaiņu pret eiro pēc Eiropas Savienības Padomes noteiktā maiņas kursa 0,702804 lati par vienu eiro. 

Veicot attiecīgo darījumu, Latvijas Banka lūgs uzrādīt pasi vai personas apliecību (ID karti). Gadījumos, kad klients personu apliecinošu dokumentu kādu iemelsu dēļ atteiksies uzrādīt, darījums tiks atteikts.

Svarīgi! Dodoties uz Latvijas Bankas kasi, jāievēro, ka:

  • telpās nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes;
  • sejas maksu lietošana – pēc paša apmeklētāja ieskatiem (tā netiek noteikta kā pienākums);
  • ieteicams ievērot 2 metru distanci;
  • iespējami ierobežojumi saistībā ar telpās vienlaicīgi atrodošos personu skaitu (atbilstoši apsardzes darbinieku norādēm).