Tēma
Par Latvijas Banku
Kompensāciju izmaksu sistēmas
Kredītu reģistrs
Licencēšana
Maksājumu un norēķinu sistēmas
Monetārās politikas īstenošana
NILLTFN / AML
Noregulējums
Skaidrās naudas aprite
Statistisko datu sniegšana
Uzraudzība
Auditorija
Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki
Apdrošināšanas starpnieki
Apdrošinātāji
Elektroniskās naudas iestādes
Finanšu instrumentsabiedrības
Finanšu instrumentu tirgus
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības
Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji
Krājaizdevu sabiedrības
Kredītiestādes
Maksājumu iestādes
Pensiju fondi
Skaidrās naudas apstrādātāji
Valūtu tirdzniecības sabiedrības
Citi
Tiesību akta veids
Likumi
Ministru kabineta noteikumi
Latvijas Bankas noteikumi
FKTK izdotie noteikumi
Ieteikumi un pamatnostādnes
Skaidrojumi par tiesību aktu piemērošanu
Līgumi
Tieši piemērojamie ES tiesību akti
Dokumenta izdošanas statuss
Alternatīvo snieguma rādītāju atklāšanas prasības Normatīvie noteikumi Nr. 253 Pieņemti 22.12.2020. Stājas spēkā 13.01.2021.
Centrālo vērtspapīru depozitāriju uzraudzības pārskatu noteikumi Noteikumi Nr. 298 Stājas spēkā: 01.10.2024. Pieņemti 29.04.2024. Stājas spēkā 01.10.2024.
Centrālo vērtspapīru depozitāriju uzraudzības pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas normatīvie noteikumi Normatīvie noteikumi Nr. 168 Stājas spēkā: 01.10.2024. Pieņemti 21.12.2021. Stājas spēkā 01.10.2024.
Finanšu instrumentu tirgus likums Pieņemti 20.11.2003. Stājas spēkā 01.01.2004.
Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku un to klientu komunikācijas vadlīnijas Ieteikumi Nr. 343 Pieņemti 27.12.2010. Stājas spēkā 27.12.2010.
Ieguldījumu brokeru sabiedrību ceturkšņa pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi Normatīvie noteikumi Nr.165 Pieņemti 13.09.2022. Stājas spēkā 30.09.2022.
Ieguldījumu brokeru sabiedrību likums Pieņemti 28.04.2022. Stājas spēkā 31.05.2022.
Ieguldījumu brokeru sabiedrību maksājumu nacionālajā noregulējuma fondā normatīvie noteikumi Normatīvie noteikumi Nr. 40 Pieņemti 31.03.2020. Stājas spēkā 08.04.2020.