Tēma
Par Latvijas Banku
Kompensāciju izmaksu sistēmas
Kredītu reģistrs
Licencēšana
Maksājumu un norēķinu sistēmas
Monetārās politikas īstenošana
NILLTFN / AML
Noregulējums
Skaidrās naudas aprite
Statistisko datu sniegšana
Uzraudzība
Auditorija
Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki
Apdrošināšanas starpnieki
Apdrošinātāji
Elektroniskās naudas iestādes
Finanšu instrumentsabiedrības
Finanšu instrumentu tirgus
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības
Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji
Krājaizdevu sabiedrības
Kredītiestādes
Maksājumu iestādes
Pensiju fondi
Skaidrās naudas apstrādātāji
Valūtu tirdzniecības sabiedrības
Citi
Tiesību akta veids
Likumi
Ministru kabineta noteikumi
Latvijas Bankas noteikumi
FKTK izdotie noteikumi
Ieteikumi un pamatnostādnes
Skaidrojumi par tiesību aktu piemērošanu
Līgumi
Tieši piemērojamie ES tiesību akti
Dokumenta izdošanas statuss
Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku un to klientu komunikācijas vadlīnijas Ieteikumi Nr. 343 Pieņemti 27.12.2010. Stājas spēkā 27.12.2010.
Ieteikumi klientu neklātienes identifikācijai FKTK ieteikumi Nr. 15 Pieņemti 15.02.2022. Stājas spēkā 15.02.2022.
Informācijas tehnoloģiju un drošības risku pārvaldības normatīvie noteikumi Normatīvie noteikumi Nr. 150 Pieņemti 08.09.2020. Stājas spēkā 01.01.2021.
Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu likums Pieņemti 07.04.2022. Stājas spēkā 04.05.2022.
Noteikumi par būtiskas līdzdalības iegūšanu vai palielināšanu finanšu institūcijā Latvijas Bankas noteikumi Nr. 241 Pieņemti 22.05.2023. Stājas spēkā 24.05.2023.
Noteikumi par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku Noteikumi Nr. 226 Pieņemti 24.10.2022. Stājas spēkā 01.01.2023.
Noteikumi par finanšu tirgus dalībnieku maksājumu apmēru un šo maksājumu aprēķināšanas un veikšanas kārtību Latvijas Bankas Noteikumi Nr. 235 Pieņemti 19.12.2022. Stājas spēkā 01.01.2023.