Tēma
Par Latvijas Banku
Kompensāciju izmaksu sistēmas
Kredītu reģistrs
Licencēšana
Maksājumu un norēķinu sistēmas
Monetārās politikas īstenošana
NILLTFN / AML
Noregulējums
Skaidrās naudas aprite
Statistisko datu sniegšana
Uzraudzība
Auditorija
Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki
Apdrošināšanas starpnieki
Apdrošinātāji
Elektroniskās naudas iestādes
Finanšu instrumentsabiedrības
Finanšu instrumentu tirgus
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības
Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji
Krājaizdevu sabiedrības
Kredītiestādes
Maksājumu iestādes
Pensiju fondi
Skaidrās naudas apstrādātāji
Valūtu tirdzniecības sabiedrības
Citi
Tiesību akta veids
Likumi
Ministru kabineta noteikumi
Latvijas Bankas noteikumi
FKTK izdotie noteikumi
Ieteikumi un pamatnostādnes
Skaidrojumi par tiesību aktu piemērošanu
Līgumi
Tieši piemērojamie ES tiesību akti
Dokumenta izdošanas statuss
Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku informācijas sniegšanas normatīvie noteikumi Normatīvie noteikumi Nr. 146 Pieņemti 01.09.2020. Stājas spēkā 15.09.2020.
Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi Normatīvie noteikumi Nr. 156 Pieņemti 15.09.2020. Stājas spēkā 26.09.2020.
Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likums Pieņemti 09.07.2013. Stājas spēkā 07.08.2013.
Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku un to klientu komunikācijas vadlīnijas Ieteikumi Nr. 343 Pieņemti 27.12.2010. Stājas spēkā 27.12.2010.
Ieguldījumu produktu pārvaldības prasības Pieņemti 27.11.2023. Stājas spēkā 30.11.2023.
Ieteikumi klientu neklātienes identifikācijai FKTK ieteikumi Nr. 15 Pieņemti 15.02.2022. Stājas spēkā 15.02.2022.