Publicēts: 30.10.2023.

Latvijas Bankas uzraudzības komiteja 30. oktobrī ir apstiprinājusi AS "APF Holdings" akciju publiskā piedāvājuma prospekta papildinājumus. AS "APF Holdings" papildinājusi un grozījusi prospektā iekļauto informāciju, kā arī līdz 2023. gada 3. novembrim pagarināts piedāvājuma periods.

No AS "APF Holdings" prospekta apstiprināšanas 2023. gada 4. oktobrī līdz piedāvājuma perioda beigām – 2023. gada 30. oktobrim – AS "APF Holdings" ir konstatējusi svarīgus jaunus apstākļus, tāpēc ir sagatavoti prospekta papildinājumi. AS "APF Holdings" papildinājusi un grozījusi prospektā iekļauto informāciju par  personām, kuras katra plāno parakstīties uz vairāk nekā 5 procentiem no publiskā piedāvājuma akcijām, akcijas cenu piedāvājumā, kas tiek grozīta no 6.81 eiro pret 5.11 eiro, piedāvājumā iegūto līdzekļu izlietojumu, kā arī piedāvājuma periods pagarināts līdz 2023. gada 3. novembrim.

Prospekta papildinājumi atbilstoši Prospektu regulai paredz, ka ieguldītājiem, kuri jau pirms prospekta papildinājumu publicēšanas ir parakstījušies AS "APF Holdings" publiskā piedāvājuma ietvaros piedāvāto akciju iegādei, ir tiesības, kas izmantojamas divu darbdienu laikā pēc papildinājumu publicēšanas, atsaukt savu piekrišanu akciju iegādei. Tiesības atsaukt savu piekrišanu akciju iegādei publiskā piedāvājuma ietvaros ir līdz 2023. gada 2. novembra plkst. 15.30 pēc Rīgas laika.

Konstatējot nozīmīgus jaunus apstākļus, emitentam saskaņā ar Prospektu regulas 23. pantu jāsagatavo prospekta papildinājums, kuru apstiprina Latvijas Banka.

pdf 01  AS "APF Holdings" akciju prospekta papildinājumi

Latvijas Bankas uzraudzības komiteja 4. oktobrī apstiprināja AS "APF Holdings" prospektu akciju publiskā piedāvājuma izteikšanai un iekļaušanai alternatīvajā tirgū First North. AS "APF Holdings" prospekta ietvaros ir tiesīga izteikt līdz 1 130 930 akciju publisko piedāvājumu.

Citi jaunumi

24.05.2024.

Zemgales reģiona uzņēmējus interesē komercbanku konkurences un finanšu pakalpojumu attīstības jautājumi

Piektdien, 24. maijā, Latvijas Bankas pārstāvji Jelgavā...
24.05.2024.

FID un Latvijas Banka īstenojuši zināšanu pilnveides aktivitātes EEZ grantu projektā

Finanšu izlūkošanas dienests (FID) un nacionālais projekta...
22.05.2024.

Latvijas Banka aicina uz semināru "Inovācijas un mākslīgais intelekts finanšu sektorā: šodien un pēc desmitgades"

Otrdien, 4. jūnijā, Latvijas Banka aicina finanšu tirgus...
17.05.2024.

Latvijas Banka iesniegusi tiesā Pūņu Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības maksātnespējas pieteikumu

Latvijas Banka ir iesniegusi Kurzemes rajona tiesā Pūņu...
16.05.2024.

AS INDEXO Banka saņem licenci kredītiestādes darbībai

Pēc Latvijas Bankas kā finanšu sektora uzraudzības iestādes...
14.05.2024.

Studenti aicināti iesniegt darbus studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursā

Baltijas valstu augstskolu studenti līdz 31. maijam aicināti...
09.05.2024.

Latvijas Banka ar pašvaldību vadītājiem un uzņēmējiem pārrunās finanšu pakalpojumu pieejamību reģionos

Latvijas Banka tiksies ar Latvijas reģionu pašvaldību vadību un...
09.05.2024.

Latvijas Banka sagatavojusi priekšlikumus valsts fondēto pensiju sistēmas pilnveidei

Latvijas Banka ir izstrādājusi un atbildīgajām –...
02.05.2024.

Latvijas Banka izstrādājusi vadlīnijas efektīvākai sankciju riska pārvaldībai

Latvijas Banka ir izstrādājusi "Vadlīnijas efektīvas sankciju...
24.04.2024.

Par Latvijas Bankas darbības rezultātiem 2023. gadā

Latvijas Bankas padome ir apstiprinājusi Latvijas Bankas...
23.04.2024.

Brīdinām par Latvijas Bankas vārdā veiktām krāpnieku aktivitātēm

Latvijas Banka brīdina par krāpniekiem, kuri zvana pa tālruni...
23.04.2024.

Par Latvijas Bankas darbu svētku laikā

Maija svētku laikā mainīts Latvijas Bankas darba laiks. Kā...