Publicēts: 26.11.2022.

Vienotais noregulējuma fonds ir Eiropas Banku savienībā ietilpstošo dalībvalstu kredītiestāžu iemaksu veidots fonds, kuru paredzēts izmantot ārkārtas (krīzes) situācijā finanšu grūtībās nonākušu kredītiestāžu noregulējumam.

Vienotā noregulējuma valde

Vienoto noregulējuma fondu pārvalda Vienotā noregulējuma valde. Vienotā noregulējuma valde ciešā sadarbībā ar dalībvalstu noregulējuma iestādēm (Latvijā – Latvijas Banku) ir atbildīga par kredītiestādēm aprēķinātās gadskārtējās ex-ante iemaksas pārskaitīšanu Vienotajā noregulējuma fondā.

Mērķapjoms

Vienotā noregulējuma mehānisma regulā paredzēts, ka Vienotā noregulējuma fonda mērķapjoms vismaz 1% apmērā no segto noguldījumu summas visās kredītiestādēs visās iesaistītajās dalībvalstīs tiks sasniegts 31.12.2023.