Publicēts: 14.05.2014. Aktualizēts: 22.06.2023.

Latvijai ar 2014. gada 1. janvāri iekļaujoties Ekonomikas un monetārajā savienībā, Latvijas Banka veic banku kreditēšanas apsekojumu sadarbībā ar Eiropas Centrālo banku (ECB). ECB veic eiro zonas banku kreditēšanas apsekojumu kopš 2003. gada četras reizes gadā (janvārī, aprīlī, jūlijā un oktobrī).

Apsekojuma galvenais mērķis ir veicināt Eirosistēmas izpratni par kreditēšanas nozīmi monetārās politikas transmisijas mehānismā, tādējādi paplašinot informāciju, uz kuru balstās monetārās politikas analīze un novērtējums. Banku – respondentu izlase katrā valstī izveidota tā, lai labi reprezentētu banku sektoru attiecīgajā valstī.

Apsekojumā tiek novērtēti banku aizdevumu apstiprināšanā izmantotie kreditēšanas standarti un aizdevumu nosacījumi un noteikumi, kā arī kredītu pieprasījumu ietekmējošie faktori. Anketā ir 18 jautājumu, kas aptver aizdevumus uzņēmumiem un mājsaimniecībām. Atsevišķos gadījumos var tikt uzdoti arī specifiski jautājumi par konkrētām tēmām.

Apsekojuma atbildes atspoguļo banku vadošo kreditēšanas speciālistu vērtējumu. Latvijā saņemto atbilžu apkopotie rezultāti norāda rādītāju pārmaiņu virzienu. Pārmaiņu indikators ir neto kredītiestāžu skaita īpatsvars, t.i., starpība starp to kredītiestāžu, kuras paziņoja par kāda rādītāja pārmaiņu vienā virzienā, un to kredītiestāžu, kuras ziņoja par šā rādītāja pārmaiņu pretējā virzienā, skaita īpatsvaru. Aprēķinot šo rādītāju, netiek ņemts vērā katras kredītiestādes kredītportfeļa īpatsvars.

Piemēram, apkopotas 10 kredītiestāžu atbildes. Divos gadījumos kreditēšanas standarti kļuvuši ievērojami stingrāki, trijos gadījumos – nedaudz stingrāki, vienā gadījumā pamatā nav mainījušies, trijos gadījumos tie nedaudz atviegloti un vienā gadījumā – ievērojami atviegloti. Tādējādi neto to kredītiestāžu skaita īpatsvars, kuras paziņoja par stingrāku kreditēšanas standartu piemērošanu, ir (2 + 3 – 3 – 1): 10 x 100 = 10%. Prognoze ir neto kredītiestāžu skaita īpatsvars, kas iegūts no aptaujā saņemtajām atbildēm uz jautājumu par kredītiestāžu vērtējumu kārtējam pusgadam.

Eiro zonas banku veiktās kreditēšanas apsekojums: galvenie rezultāti Latvijā

 

2022. gada decembra veiktās kreditēšanas apsekojums galvenie rezultāti Latvijā

2022. gada septembra veiktās kreditēšanas apsekojums galvenie rezultāti Latvijā

2022. gada jūnija veiktās kreditēšanas apsekojums: galvenie rezultāti Latvijā

2022. gada marta veiktās kreditēšanas apsekojums: galvenie rezultāti Latvijā

2021. gada decembra veiktās kreditēšanas apsekojums: galvenie rezultāti Latvijā

2021. gada septembra veiktās kreditēšanas apsekojums: galvenie rezultāti Latvijā

2021. gada jūnija veiktās kreditēšanas apsekojums: galvenie rezultāti Latvijā

2021. gada aprīļa veiktās kreditēšanas apsekojums: galvenie rezultāti Latvijā

2021. gada janvāra veiktās kreditēšanas apsekojums: galvenie rezultāti Latvijā

2020. gada oktobra veiktās kreditēšanas apsekojums: galvenie rezultāti Latvijā

2020. gada jūlijā veiktās kreditēšanas apsekojums: galvenie rezultāti Latvijā

2020. gada aprīlī veiktās kreditēšanas apsekojums: galvenie rezultāti Latvijā

2020. gada janvārī veiktās kreditēšanas apsekojums: galvenie rezultāti Latvijā

2019. gada oktobrī veiktās kreditēšanas apsekojums: galvenie rezultāti Latvijā

2019. gada jūlijā veiktās kreditēšanas apsekojums: galvenie rezultāti Latvijā

2019. gada martā veiktās kreditēšanas apsekojums: galvenie rezultāti Latvijā

2018. gada decembrī veiktās kreditēšanas apsekojums: galvenie rezultāti Latvijā

2018. gada oktobrī veiktās kreditēšanas apsekojums: galvenie rezultāti Latvijā

2018. gada jūlijā veiktās kreditēšanas apsekojums: galvenie rezultāti Latvijā

2018. gada aprīlī veiktās kreditēšanas apsekojums: galvenie rezultāti Latvijā

2018. gada janvārī veiktās kreditēšanas apsekojums: galvenie rezultāti Latvijā

2017. gada oktobrī veiktās kreditēšanas apsekojums: galvenie rezultāti Latvijā

2017. gada jūnijā veiktās kreditēšanas apsekojums: galvenie rezultāti Latvijā

2017. gada martā veiktās kreditēšanas apsekojums: galvenie rezultāti Latvijā

2016. gada decembrī veiktās kreditēšanas apsekojums: galvenie rezultāti Latvijā

2016. gada oktobrī veiktās kreditēšanas apsekojums: galvenie rezultāti Latvijā

2016. gada jūnijā veiktās kreditēšanas apsekojums: galvenie rezultāti Latvijā

2016. gada martā veiktās kreditēšanas apsekojums: galvenie rezultāti Latvijā

2015. gada decembrī veiktās kreditēšanas apsekojums: galvenie rezultāti Latvijā

2015. gada oktobrī veiktās kreditēšanas apsekojums: galvenie rezultāti Latvijā

2015. gada jūnijā veiktās kreditēšanas apsekojums: galvenie rezultāti Latvijā

2015. gada martā veiktās kreditēšanas apsekojums: galvenie rezultāti Latvijā

2014. gada decembrī veiktās kreditēšanas apsekojums: galvenie rezultāti Latvijā

2014. gada oktobrī veiktās kreditēšanas apsekojums: galvenie rezultāti Latvijā

2014. gada jūlijā veiktās kreditēšanas apsekojums: galvenie rezultāti Latvijā 

2014. gada aprīlī veiktās kreditēšanas apsekojums: galvenie rezultāti Latvijā 

Informācija par eiro zonas banku veiktās kreditēšanas apsekojumu (angļu valodā) atrodama ECB interneta vietnē.

Latvijas Bankas veiktās kredītiestāžu aptaujas par nefinanšu sabiedrību un mājsaimniecību kreditēšanas rezultātiem līdz 2013. gada jūlijam atrodamas Latvijas Bankas interneta vietnē