Publicēts: 04.04.2015. Aktualizēts: 16.03.2023.

Eirosistēmas infrastruktūra vērtspapīru norēķinu un ar tiem saistīto naudas norēķinu veikšanai

TARGET2 vērtspapīriem platforma sniedz iespēju Eiropas centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem un to dalībniekiem vienuviet veikt naudas un vērtspapīru norēķinus saskaņā ar piegādes pret samaksu (delivery-versus-payment) principu, izmantojot naudas līdzekļus, kas glabājas centrālajā bankā.

Latvijas Banka nodrošina TARGET-Latvija sistēmas dalībniekiem TARGET2 vērtspapīriem platformā norēķināmo vērtspapīru darījumu naudas puses norēķinus eiro.

 

TARGET2 vērtspapīriem platforma balstās uz vienotu tehnisku risinājumu, kas integrēts TARGET komponentsistēmās. Tas dod iespēju izmantot vienu TARGET2 vērtspapīriem platformas nodalīto naudas kontu, lai norēķinātos par vērtspapīriem, kas glabājas dalībnieka vērtspapīru kontos jebkurā TARGET2 vērtspapīriem platformai pieslēgtajā centrālajā vērtspapīru depozitārijā.

TARGET2 vērtspapīriem platformas nodalītos naudas kontus TARGET-Latvija dalībniekiem atver un apkalpo Latvijas Banka, saskaņā ar Sistēmas noteikumiem dalībai TARGET2-Latvija.

Reģistrācijas ceļvedis