Publicēts: 04.04.2015. Aktualizēts: 04.04.2023.

"Makroekonomisko Norišu Pārskats" (ISSN 1691-5933), kas aizstāja kopš 1994. gada publicēto Latvijas Bankas ceturkšņa informatīvo biļetenu "Monetārais Apskats" (pēdējais izdevums - 2/2009) un iznāk 2 reizes gadā.

Izdevumā, izmantojot Latvijas Bankas, Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes, Latvijas Republikas Finanšu ministrijas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datus, vērtētas ārējā sektora un eksporta, finanšu tirgus, iekšzemes pieprasījuma un piedāvājuma, izmaksu un cenu, kā arī maksājumu bilances norises un sniegtas tautsaimniecības attīstības un inflācijas prognozes.

Izdevums pieejams tikai elektroniskā veidā.

2023

Marts

2022

Septembris

Marts

2021

Septembris

Marts
Statistikas tabulas

2020

Septembris
Statistikas tabulas