Publicēts: 04.04.2015. Aktualizēts: 04.04.2023.

"Makroekonomisko Norišu Pārskats" (ISSN 1691-5933) iznāk 2 reizes gadā.

Izdevumā, izmantojot Latvijas Bankas, Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes, Latvijas Republikas Finanšu ministrijas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datus, vērtētas:

  • ārējā sektora un eksporta,
  • finanšu tirgus,
  • iekšzemes pieprasījuma un piedāvājuma,
  • izmaksu un cenu,
  • kā arī maksājumu bilances norises
  • sniegtas tautsaimniecības attīstības un inflācijas prognozes.

Izdevums pieejams tikai elektroniskā veidā.

2023

Septembris
Marts

2022

Septembris
Marts

2021

Septembris
Marts
Statistikas tabulas

2020

Septembris
Statistikas tabulas