Publicēts: 26.11.2022.

Vienotais noregulējuma mehānisms Eiropas Savienībā darbojas kopš 2016. gada, kad pilnībā spēkā stājās Eiropas Parlamenta un Padomes Regula par vienoto noregulējuma mehānismu.

Noregulējuma mehānisms izveidots atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija direktīvai 2014/59/ES par kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanu un noregulējumu. Šī direktīva paredz kopīgus noregulējuma instrumentus un noregulējuma pilnvaras, kas pieejami ikvienas dalībvalsts noregulējuma iestādēm, bet atstāj dalībvalstu noregulējuma iestāžu ziņā šo instrumentu piemērošanu un valstu finansēšanas mehānismu izmantošanu noregulējuma procedūru atbalstam.

Latvijā šīs direktīvas normas ir pilnībā ieviestas Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā.

Noregulējums

Nacionālais noregulējuma fonds