Publicēts: 20.01.2021. Aktualizēts: 28.03.2023.

Maksājumu sistēmas ir standartizēta vienošanās – kopīgi noteikumi un procedūras sistēmu dalībniekiem, kas cilvēkiem, uzņēmumiem un finanšu institūcijām ļauj savā starpā īstenot digitālus naudas pārvedumus.

Drošas un efektīvas maksājumu sistēmas ir viens no priekšnoteikumiem tautsaimniecības darbībai. Tās nodrošina:

  • iespēju sabiedrībai veikt bezskaidrās naudas maksājumus,
  • finanšu tirgus infrastruktūras dalībniekiem veikt savstarpējus norēķinus, bet
  • centrālajai bankai - īstenot monetāro politiku.

Tajā pašā laikā skaidrā nauda eiro ieviesušajās valstīs ikdienā joprojām ir svarīgs maksāšanas līdzeklis. Sistēma, kas nodrošina uzņēmumus un sabiedrību ar skaidru naudu tādēļ ir vienlīdz nozīmīga - lai banknotes un monētas pieejamas katram, kam tā norēķināties vai krāt ir ērtāk. Latvijas Banka pārredzamā nākotnē uzturēs infrastruktūru kā bezskaidrās, tā skaidrās naudas maksājumiem.

Latvijas Banka uztur un attīsta maksājumu sistēmu klientu maksājumiem un zibmaksājumiem EKS, kā arī ir sistēmas operators TARGET-Latvija, kas ir Latvijas modulis starpbanku maksājumu sistēmai bankām Eiropas Savienībā (TARGET2) un kalpo starpbanku maksājumiem un monetārās politikas operācijām.

Norēķinos eiro zonā bezskaidrā nauda tiek izmantota arvien biežāk. Tā pamatā ir tehnoloģiju attīstība reizē ar augošu sabiedrības pieprasījums pēc zibenīgiem un reizē drošiem maksājumu risinājumiem. Bezskaidrā nauda ir bankas grāmatvedības elektronisks ieraksts, ko tikpat cieši kā skaidro naudu sargā likums.

Eirozonā beidzamajos gados arī notiek pāreja uz jaunu maksājumu industrijas standartu – momentāniem maksājumiem jeb zibmaksājumiem. To ieviešanā Latvija 2017.gadā eiro valstu vidū bijusi aizsācēja un Latvijas Banka tā piedalās maksājumu jomas attīstīšanā. Rosināti jauni, bet droši finanšu pakalpojumi eiro - ar zibmaksājumiem, zibsaitēm, zibprasījumiem un Zibmaksājumu laboratoriju centrālā banka atbalsta inovāciju veidošanu, kā arī veicina maksāšanas līdzekļu attīstību.

Latvijas Banka arī veic maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmu pārraudzību, lai novērtētu šo sistēmu efektivitāti un drošību, tāpat arī veido pārskatu par bezskaidras un skaidras naudas lietošanas tendencēm Latvijā un apkopo un analizē maksājumu statistiku par visiem maksājumiem valstī un Latvijas Bankas sistēmās veiktajiem starpbanku maksājumiem.