Publicēts: 17.03.2020. Aktualizēts: 09.03.2022.

Šī ir Latvijas Bankas izveidota virtuāla platforma inovatīvu, lietotājiem ērtu  maksājumu risinājumu radīšanai un attīstīšanai uz zibmaksājumu tehnoloģijas bāzes. Laboratorijas darbs palīdzēs sabiedrībai, finanšu institūcijām, un ieinteresētiem komersantiem sekot līdzi zibmaksājumu, zibsaišu un zibenīgu maksājumu pieprasījumu iespēju attīstībai.

ZibLab++ palīdz maksājumu nodrošināšanā iesaistītajiem tirgus dalībniekiem kopīgi risināt praktiskus un tehnoloģiskus jautājumus, veidojot uz zibmaksājumiem un zibsaitēm balstītus produktus un pakalpojumus saviem klientiem.

Laboratorijas mērķis ir veicināt un koordinēt sadarbspējīgu, drošu, lietotājiem draudzīgu un inovatīvu starpbanku maksājumu risinājumu attīstību Baltijas valstīs, izmantojot zibmaksājumu un zibsaišu tehnoloģijas kā infrastruktūras pamatu.

Uzdevumi

1
Attīstīt un veicināt Zibsaišu reģistra plašu izmantošanu, tai skaitā, tirdzniecībā un e-komercijā

Jaunu maksājumu risinājumu ieviešana sniedz papildus iespējas veikt maksājumus gan klātienes tirdzniecībā, gan e-komercijā. Karšu maksājumu un skaidrās naudas norēķinu vietā, kas dominē šādos maksājumos, izmantojot Zibsaišu reģistru, zibmaksājumu varēs veikt, balstoties uz tālruņa numuru. Saņēmējs varēs tūlītēji pārliecināties par veikto maksājumu un izsniegt preci vai pakalpojumu, izmantojot tādu vispārpieejamu ierīci kā viedtālrunis, nerūpējoties par speciālu iekārtu uzturēšanu un izmaksām, kā arī noņemot rūpes par skaidrās naudas aprites ērtumu un drošību.

2
Izstrādāt un ieviest zibenīgu maksājumu pieprasījumu servisu

Ērtu un mūsdienīgu maksājumu attīstībā kā nākamais posms ieviešams zibenīgs starpbanku maksājumu pieprasījumu serviss. Īstenojot šāda servisa ieviešanu, kredītiestāžu klienti varēs veikt maksājumu pieprasījumu, neskatoties uz to, ka maksājuma veicējs ir citas kredītiestādes klients. Maksājuma pieprasītājs aizpildītu visas pārveduma detaļas un maksājuma veicējam atliktu vien to apstiprināt savā internetbankā vai mobilajā lietotnē, ja piekrīt maksājuma informācijai. Turklāt, zibenīgu maksājumu pieprasījumu serviss apvienojumā ar Zibsaišu reģistru nodrošina iespēju pieprasīt maksājumu, zinot vien tālruņa numuru. Zibenīgu maksājumu pieprasījumu serviss piedāvātu papildus ērtības gan privātpersonu savstarpējiem norēķiniem, gan uzņēmumu rēķinu apmaksāšanā, kā arī sniedz iespējas turpināt arvien jaunu maksājumu risinājumu veidošanu.

3
Veicināt iespējami plašu zibmaksājumu izmantošanu inovatīvāko kredītiestāžu vidū

Iesaistot kredītiestādes Latvijā un Igaunijā, vairāk kā 95% no abu valstu iedzīvotājiem tiek sniegtas plašākas iespējas veikt savstarpējus norēķinus ātri un ērti, neatkarīgi no tā vai abiem klientiem ir konts tajā pašā kredītiestādē. Turklāt, kredītiestādēm iesaistoties Zibsaišu reģistrā, zibenīgos maksājumus varēs veikt, zinot tikai saņēmēja tālruņa numuru.

Uzzini vairāk

Ja vēlies uzzināt vairāk par Latvijas Bankas piedāvātajām iespējām un kā tās var palīdzēt ieceres īstenošanā, atver sadaļu "Maksājumu inovācijas".

 

Ja vēlies sazināties ar Latvijas Bankas pārstāvjiem par ZibLab++, raksti ziņu uz Ziblab@bank.lv.