Publicēts: 23.11.2022. Aktualizēts: 24.03.2023.

Patlaban Latvijā ir pieņemti šādi makrouzraudzības pasākumi:

Instruments

Līmenis

Spēkā stāšanās

Pretcikliskā kapitāla rezerve
(countercyclical capital buffer; CCyB)
0% 01.05.2022 (pēdējais lēmums pieņemts 27.04.2021)
Nepieciešamība mainīt iepriekšējo lēmumu tiek pārskatīta reizi ceturksnī
Citu sistēmiski nozīmīgo iestāžu (other systemically important institutions; O-SII) kapitāla rezerve Swedbank Baltics AS  – 2%
Akciju sabiedrība “Citadele banka”  – 1.75%
AS ”SEB banka” – 1.75%
Akciju sabiedrība ”Rietumu Banka” – 1.00%
BlueOr Bank AS – 0.25%
01.01.2023
(lēmums pieņemts 20.12.2022.)
Tiek pārskatīta reizi gadā
Kredīts un tā nodrošinājuma attiecība (loan-to-value, LTV) 90% visiem patērētāju kredītiem, kas lielāki par 100 minimālajām algām un kuru atmaksa nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku

12.06.2007.

(grozījumi likumā pieņemti 17.05.2007.)

95% kredītiem, kuru atmaksa nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku un valsts galvojumu atbilstoši likumam "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"

25.09.2014.

(grozījumi likumā pieņemti 18.09.2014.)

70% kredītiem mājokļa iegādei ar mērķi to izīrēt (buy-to-let) vai citādā veidā gūt ienākumus no darbības ar nekustamo īpašumu, turklāt prognozējamos ienākumus no nekustamā īpašuma ņem vērā ne vairāk kā 70% apmērā
70% kredītiem mājokļa iegādei, ja kredītņēmēja ienākumi no nekustamā īpašuma pārsniedz 20% no viņa kopējiem ienākumiem
01.06.2020
(grozījumi noteikumos pieņemti 27.11.2019.)
Parāda apkalpošanas izdevumi (kredītmaksājumu finanšu iestādēm kopējais apmērs mēnesī) pret aizņēmēja neto mēneša ienākumiem (debt service-to-income, DSTI)* 40%
(10% no iestādes vienā ceturksnī fiziskajām personām no jauna izsniegto kredītu apjoma drīkst pārsniegt šo limitu)
Kopējā parāda attiecība pret aizņēmēja neto gada ienākumiem (debt-to-income, DTI)* 6 reizes
(10% no iestādes vienā ceturksnī fiziskajām personām no jauna izsniegto kredītu apjoma drīkst pārsniegt šo limitu)
Kredīta termiņa ierobežojumi* 30 gadi hipotekārajam aizdevumam, 7 gadi patēriņa aizdevumam
(10% no iestādes vienā ceturksnī fiziskajām personām no jauna izsniegto kredītu apjoma drīkst pārsniegt šo limitu)

 * Noteikta iespēja daļēji atkāpties no ierobežojuma – kalendārajā ceturksnī atkāpe nedrīkst pārsniegt 10% no iestādes fiziskajām personām no jauna izsniegto kredītu apjoma.