Publicēts: 21.04.2021. Aktualizēts: 03.02.2023.

Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu statistika atspoguļo ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu bilances rādītājus.

Dati statistikas datubāzē INTS

Ieguldījumu fondu saraksts

2013. gada 18. oktobra Regula (ES) Nr. 1073/2013 par ieguldījumu fondu aktīvu un pasīvu statistiku (pārstrādāta versija) (ECB/2013/38)
2021. gada 26. marta Pamatnostādne (ES) 2021/831 par statistisko informāciju, kas jāsniedz par finanšu starpniekiem, kuri nav monetārās finanšu iestādes (ECB/2021/12)

FKTK 2020. gada 15. septembra normatīvie noteikumi Nr. 155 "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi"
FKTK 2020. gada 15. septembra normatīvie noteikumi Nr. 156 "Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi"


Statistiskie dati

Latvijas Bankas interneta statistikas datubāze INTS, datu tabulas, datu arhīvi, infografikas, kā arī informācija par publicētajiem statistiskajiem datiem.

Uzzināt vairāk