Publicēts: 12.01.2024.

2024. gada 7. februārī no plkst. 9.15 līdz 15.30 notiks Latvijas Bankas rīkotais Latvijas kapitāla tirgus forums 2024 "Jaudīgi uzņēmumi – spējīgāka valsts". Foruma mērķis ir iepazīstināt uzņēmumus ar Latvijas kapitāla tirgus tendencēm, iespējām un citu uzņēmumu pieredzi kapitāla tirgū, kā arī sekmēt ekspertu diskusijas un institūciju sadarbību, lai veicinātu attīstības finansējuma pieejamību, jaudīgu uzņēmumu attīstību, kā arī Latvijas konkurētspēju un ekonomikas izaugsmi.

latvijas kapitala tirgus forums 02


Plānots, ka forumu atklās Ministru prezidente Evika Siliņa un Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks. Forums klātienē pulcēs ap 150 apmeklētāju, kuri varēs sekot līdzi 20 nozares ekspertu un viedokļu līderu diskusijai par uzņēmumu iespējām Latvijas kapitāla tirgū, tā tendencēm un politikas iniciatīvām, kā arī iepazīties ar uzņēmumu pieredzes stāstiem un savstarpēji pārrunāt sevi interesējošos jautājumus.

Latvijas Bankas prezidenta vietniece Santa Purgaile uzsver:
"Ilgtspējīga valsts ekonomikas attīstība nav iedomājama bez kapitāla tirgus attīstības. Mūsu darbs ir vērsts uz izaugsmi, lai nodrošinātu, ka kapitāla tirgus ir iekļaujošs, mērogojams vismaz Baltijas līmenī un sniedz daudzveidīgas investīciju iespējas. Liela nozīme šajā darbā ir uzņēmēju un investoru finanšu pratībai un ambīcijām, kā arī birokrātisko šķēršļu mazināšanai, ienākot un strādājot kapitāla tirgū. Tāpat jārada apstākļi, kas piesaistītu pēc iespējas plašāku investoru loku. Nozīmīgs aspekts ir uzraudzība, sekmīgi sabalansējot investoru aizsardzības jautājumus un samērīgas prasības emitentiem."

Forumā notiks trīs paneļdiskusijas. Ievada diskusijā "Kur virzās kapitāla tirgus attīstība?" nozares eksperti diskutēs par aktuālo situāciju kapitāla tirgū, valsts un uzraudzības mērķiem un šā brīža politikas iniciatīvām, valsts kapitālsabiedrību virzību uz kapitāla tirgu, kā arī ilgtspējīgas prakses ieviešanu. Pēc tam foruma dalībnieki tiks iepazīstināti ar valsts kapitālsabiedrības pieredzes stāstu ceļā uz kapitāla tirgu.

Paneļdiskusijā "Kapitāla tirgus piedāvātās iespējas" eksperti diskutēs par attīstības finansējuma veidiem, uzņēmumu ceļu uz kapitāla tirgu, komunikāciju ar investoriem un mārketinga nozīmi investoru piesaistē. Pieredzes stāstu sesijā dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar uzņēmumu – AS "APF Holdings", SIA "Storent Holdings" un SIA "Eco Baltia vide" – pieredzes stāstiem, izejot kapitāla tirgū.

Noslēguma paneļdiskusijā "Ceļš uz kapitāla tirgu, kāpēc ne?" diskusijas dalībnieki vērtēs, kādās situācijās kapitāla tirgus var palīdzēt uzņēmumam augt un kā sagatavoties iziešanai kapitāla tirgū.

Foruma programma un reģistrācijas iespēja.

Sekot līdzi foruma norisei tiešsaistē varēs forum.bank.lv un Latvijas Bankas "Facebook" un "YouTube" kontā.

Šis ir jau ceturtais Latvijas kapitāla tirgus forums. Lai apzinātu tirgū pastāvošo problemātiku un to risinātu, Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) 2020. gadā uzklausīja kapitāla tirgū iesaistīto institūciju viedokli par līdzšinējo pieredzi, normatīvā regulējuma novērtējumu un kapitāla tirgus attīstības redzējumu. Eksperti sniedza savu viedokli par kapitāla tirgus izaicinājumiem Latvijā un iespējamajiem attīstības scenārijiem. Līdztekus tam FKTK veica Latvijas bijušo, esošo un potenciālo kapitāla tirgus dalībnieku aptauju, kā arī izvērtēja Latvijas kapitāla tirgus situāciju. Balstoties uz stratēģiskā dialoga, aptaujas un FKTK veiktā izvērtējuma secinājumiem, tika izstrādāta "10 soļu programma Latvijas kapitāla tirgus attīstībai", kas šo gadu laikā secīgi tiek īstenota. Līdz ar FKTK integrāciju Latvijas Bankā šo darbības virzienu turpina īstenot Latvijas Banka.

Attīstīts kapitāla tirgus veicina vietējo un ārvalstu investīciju ieplūšanu Latvijā, paver plašas iespējas vietējiem un ārvalstu uzņēmējiem piesaistīt finanšu resursus, kā arī investoriem sniedz iespēju ieguldīt Latvijas tautsaimniecības attīstībā.

Citi jaunumi

26.02.2024.

Latvijā 2023. gadā veikts 786.1 milj. bezskaidrās naudas maksājumu 409.3 mljrd. eiro kopapjomā

Latvijas maksājumu pakalpojumu sniedzēji (kredītiestādes,...
21.02.2024.

Dekarbonizācijas ietekme uz fiziskā kapitāla aktīvu izmantošanu Latvijā

Diskusijas materiāls 1/2024
www.bank.lv
13.02.2024.

Izstrādāts jauns Eiropas vienotā noregulējuma mehānisma darbības redzējums

Pēc gadu ilgām konsultācijām un pārrunām ar iesaistītajām...
08.02.2024.

Latvijas Banka izsniedz SIA "LANDE Platform" kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības atļauju

Latvijas Bankas uzraudzības komiteja 7. februārī nolēma izsniegt...
07.02.2024.

Par Latvijas Bankas darbu finanšu pakalpojumu pieejamības jomā

Santa Purgaile intervijā "Rīta Panorāma" stāstīja par kapitāla...
06.02.2024.

Finanšu sektors kļūs godprātīgiem klientiem draudzīgāks

Otrdien, 6. februārī, Finanšu sektora attīstības padome...
02.02.2024.

Latvijā viesojas Vienotā noregulējuma valdes pārstāvji

1. un 2. februārī Latvijā viesojās Eiropas Vienotā noregulējuma...
01.02.2024.

Notiks "Finanšu pratības nedēļa 2024"; aicinām partnerus laikus pieteikt pasākumus

No 18. līdz 24. martam Latvijā notiks tradicionālā "Finanšu...
31.01.2024.

Cik maksā vāja digitālā finanšu pratība?

Laikā, kad norēķiniem aizvien vairāk izmantojam bezskaidro naudu...
30.01.2024.

10 gadi kopš Latvijas iestāšanās eirozonā

Par eiro desmitgadi – ko vienotā Eiropas valūta devusi Latvijas...
29.01.2024.

Intervija ar Latvijas Bankas prezidentu Mārtiņu Kazāku

Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks uzsvēra, ka...
19.01.2024.

Kredītiestādēs pamatkonta pakalpojuma sniegšanā ir vieta būtiskiem uzlabojumiem

Kopumā Latvijas kredītiestādes ievēro Maksājumu pakalpojumu un...