Publicēts: 15.06.2016.

Pamatlīdzekļu radīšana, renovācija, remonts vai paplašināšana ēku, inženiertehnisku teritorijas uzlabojumu un citu inženiertehnisku konstrukciju (t.sk. ceļi, tilti, aizsprosti u.c.) veidā. Instalācijas un montāžas darbi, būvlaukuma sagatavošana un vispārējā būvniecība, specializētie pakalpojumi (piemēram, krāsošana, santehniķa darbi un nojaukšana) un būvniecības projektu vadība.
Jēdziena skaidrojums atbilst Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.