Publicēts: 15.06.2016.

Darījumi, kuros bez atlīdzības notiek apmaiņa ar precēm, pakalpojumiem un finanšu vai nefinanšu aktīviem, kas nav paredzēti ieguldījumiem. Ietverti ienākuma, īpašuma u.c. nodokļi, sociālās iemaksas, sociālie pabalsti, neto nedzīvības apdrošināšanas prēmijas, nedzīvības apdrošināšanas atlīdzības, valdības naudas pārvedumi pārrobežu sadarbības ietvaros, pievienotās vērtības nodokļa un bruto nacionālā ienākuma pašu resursi, kā arī dažādi citi pārvedumi, t.sk. pārvedumi starp mājsaimniecībām.
Jēdziena skaidrojums atbilst Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.