Publicēts: 15.06.2016.

Peļņa, kas uzkrājas par ieguldījumiem ražošanas procesā vai par finanšu aktīvu nodrošināšanu, vai par dabas resursu iznomāšanu. Tā ietver atlīdzību nodarbinātajiem, ieguldījumu ienākumus un citus sākotnējos ienākumus.
Jēdziena skaidrojums atbilst Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.