Publicēts: 24.09.2013. Aktualizēts: 24.09.2014.

Zelts, kas ir ārējo starptautisko rezervju aktīvu sastāvdaļa. Monetāro zeltu glabā centrālā banka vai centrālā valdība, un tas pakļauts šo iestāžu efektīvai kontrolei.
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulai (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā.