Publicēts: 06.10.2017. Aktualizēts: 27.10.2017.

Ārvalstu bankās glabātā Latvijas Bankas zelta atgūšana notika no 1991. gada novembra līdz 1994. gada maijam. Pakāpeniski tika atgūts Banque de France, Starptautisko norēķinu bankā, ASV Federālo rezervju sistēmā un Bank of England glabātais zelts (kopā 7.7 tonnas zelta).

Sākotnēji rezerves veidoja šis atgūtais zelts, daži atgūti ilgtermiņa vērtspapīri ASV Federālo rezervju sistēmā un Starptautiska Valūtas fonda aizdevums, kas vēlākos gados neskarts tika atmaksāts atpakaļ. Latvijas Bankas rezerves pieaugušas no aptuveni 200 milj. latu 1993. gadā līdz 5.8 mljrd. eiro 2016. gada beigās.