Publicēts: 01.09.2022.

Прокрутіть униз для української

Latvijas Bankas un Ukrainas Nacionālās bankas sadarbības rezultātā, piesaistot AS "Industra Bank" un AS "Rietumu banka" un ievērojot Latvijā patvērušos Ukrainas bēgļu vajadzības, tuvākajā laikā tiks sākta Ukrainas grivnu (UAH) maiņa pret eiro (EUR).

Maiņas procesu nodrošinās AS "Industra Bank" filiālēs Rīgā un četrās Latvijas pilsētās un AS "Rietumu banka" Rīgā.

Maiņas darījumiem netiks piemērota komisijas maksa.

Maiņas procesam noteikti šādi principi:

  • maiņa tiks veikta tikai 100, 200, 500 un 1000 grivnu nominālvērtības banknotēm;
  • stipri bojātas banknotes netiks mainītas;
  • maksimālā summa, kuru var apmainīt viens Ukrainas bēglis, ir 10 000 grivnu;
  • maiņas darījumus var veikt visi Ukrainas bēgļi, kuri reģistrēti Latvijā;
  • grivnu un eiro maiņas kursu nosaka Ukrainas Nacionālā banka (kurss tiek pārskatīts reizi nedēļā un publicēts Latvijas Bankas tīmekļvietnē).

Visas AS "Industra Bank" un AS "Rietumu banka" apmainītās grivnas tiks tālāk pārdotas Latvijas Bankai, kas tās Ukrainas Nacionālajā bankā apmainīs pret eiro. Šajās operācijās tiks izmantots Ukrainas Nacionālās bankas noteiktais fiksētais maiņas kurss, tādējādi neviena no iesaistītajām pusēm negūs peļņu no šīm operācijām.

Обмін гривні на євро

 

Обмін гривні на євро

Завдяки спільним зусиллям Національного банку Латвії та Національного банку України, а також за операційної участі AS "Industra Bank" i AS "Rietumu banka" у вересні 2022 року розпочався обмін готівкових українських гривень на євро, організований для задоволення потреб біженців із України, які перебувають на території Республіки Латвія.

Обміняти гривню можна буде у визначених відділення банку AS "Industra Bank" i AS "Rietumu banka" в кількох містах Латвії.

Під час здійснення операцій з обміну не стягуватимуться жодні комісії.

Обмін української гривні на євро відбуватиметься з дотриманням таких вимог:

  • до обміну прийматимуться лише банкноти номіналом 100, 200, 500 та 1000 гривень;
  • до обміну не прийматимуться значно зношені банкноти та банкноти з дефектами;
  • загальна сума, яку може обміняти один український біженець, не може перевищувати 10 тисяч гривень;
  • всі українські біженці, зареєстровані в Латвії, мають право на обмін гривні;
  • фіксований обмінний курс був встановлений Національним банком України (курс обміну може змінюватися один раз на тиждень).

Уся готівка, деномінована в гривні, яка буде придбана AS "Industra Bank" і AS "Rietumu banka", надалі буде перепродана Національному банку Латвії, який, зі свого боку,  обміняє її на євро в  Національному банку України. Для цих операцій  використовуватиметься обмінний курс, установлений  Національним банком України, тобто жодна із залучених сторін не отримає прибутку від цих операцій.