Publicēts: 15.06.2016.

Darījumi, kuros bez atlīdzības tiek piešķirti vai saņemti finanšu vai nefinanšu aktīvi, kas paredzēti ieguldījumiem.
Jēdziena skaidrojums atbilst Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.