Publicēts: 13.02.2024.

Latvijas Banka var anulēt valūtu tirdzniecības sabiedrības izsniegto darbības atļauju, ja valūtu tirdzniecības sabiedrība ir pieņēmusi lēmumu izbeigt savu darbību un iesniegusi Latvijas Bankā rakstveida iesniegumu darbības atļaujas anulēšanai.

Darbības atļaujas anulēšanas process

Valūtu tirdzniecības sabiedrība:

Latvijas Banka

  • izskata iestādes iesniegumu par darbības atļaujas anulēšanu un iesniegumam pievienotos dokumentus;
  • sagatavo un pieņem lēmumu par darbības atļaujas anulēšanu;
  • informē tirgus dalībnieku, papildus norādot informāciju par atlikušajiem maksājumiem Latvijas Bankai;
  • publicē paziņojumu Latvijas Bankas tīmekļvietnē.Valūtu tirdzniecības sabiedrību uzraudzība

Uzraudzības process valūtu tirdzniecības sabiedrībām.

Uzzināt vairāk