Publicēts: 17.05.2022.

Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks šodien Saeimas priekšsēdētājai Inārai Mūrniecei iesniedza lūgumu parlamentam apstiprināt trīs kandidātes darbam Latvijas Bankas padomē.

Turpinot Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) integrācijas procesu, Latvijas Bankas padomes locekļu amatiem izvirzītas divas pašreizējās FKTK padomes locekles:

  • Latvijas Bankas prezidenta vietnieces amatam – FKTK priekšsēdētāja Santa Purgaile, kuras pilnvaras stātos spēkā 2023. gada 1. janvārī;
  • Latvijas Bankas padomes locekles amatam – FKTK padomes locekle Kristīne Černaja-Mežmale, kuras pilnvaras stātos spēkā 2023. gada 1. janvārī.

Latvijas Bankas padomes locekles amatam izvirzīta Latvijas Bankas Juridiskās pārvaldes vadītāja, agrākā Latvijas Bankas valdes priekšsēdētāja vietniece un valdes priekšsēdētāja p.i. Ilze Posuma. Amata pienākumus Ilze Posuma sāktu pildīt 2022. gada 2. jūlijā. Ilze Posuma strādā Latvijas Bankā no 2005. gada, ir apliecinājusi augstu profesionalitāti, ir nozīmīga vadības komandas locekle, kopš 2021. gada jūnija vada arī FKTK integrācijas Latvijas Bankā projektu.

Latvijas Bankas padomes kandidātes 2022 - Santa Purgaile, Kristīne Černaja-Mežmale, Ilze Posuma

2023. gada 1. janvārī stāsies spēkā jaunais Latvijas Bankas likums, kas nosaka, ka Latvijas Bankas padomē strādā prezidents, divi Latvijas Bankas prezidenta vietnieki un četri padomes locekļi. Pašlaik Latvijas Bankas padomē strādā prezidents, prezidenta vietnieks un četri padomes locekļi. Divu esošo Latvijas Bankas padomes locekļu pilnvaru termiņš beidzas 2022. gada 1. jūlijā.

Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks uzsver, ka jaunie Latvijas Bankas padomes locekļi apstiprināšanai Saeimā tiek virzīti laikus, lai nodrošinātu raitu Latvijas Bankas un FKTK integrācijas procesu un pēctecību finanšu sektora uzraudzības pārvaldībā un lēmumu pieņemšanā, vienlaikus dodot iespēju turpināt un sekmīgi noslēgt FKTK padomes pienākumu izpildi līdz FKTK integrācijas brīdim Latvijas Bankā. Ja Saeima atbalstīs izvirzītās kandidātes, no 2022. gada 2. jūlija līdz 2023. gada 1. janvārim Latvijas Bankas padome darbosies nepilnā sastāvā.

Esošā FKTK padome ir sekmīgi vadījusi komisijas darbu sarežģītos apstākļos, kas saistīti ar Latvijas finanšu sektora "kapitālo remontu". FKTK padomes izvēlētās stratēģijas pareizību pierāda finanšu sektora noturība pret Ukrainā notiekošā kara sekām pašlaik. Aktīvs dialogs ar uzņēmējiem un finanšu sektoru ļāvis veikt virkni būtisku reformu. Pārmaiņu procesā izveidots saliedēts FKTK kolektīvs, panāktas kvalitatīvas pārmaiņas FKTK sadarbības kultūrā.

Latvijas Bankas padomes sastāvs no 2023. gada 1. janvāra būs par divām personām mazāks nekā Latvijas Bankas un FKTK padomes locekļu kopskaits pašlaik.