Latvijas Bankas bilance

jan-2024
dec-2023
nov-2023
oct-2023
sep-2023
Bilances datums: 31.01.2024
(tūkstošos eiro)
Publicēšanas datums: 12.02.2024
31.01.202431.12.2023
AKTĪVI25 274 22425 564 820
Zelts un zeltā izteiktās prasības401 969399 378
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem4 134 5224 049 526
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 539 810534 839
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 594 7123 514 687
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem602 904595 802
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem171 856168 476
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro92 90092 900
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas92 90092 900
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm14 732133
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro13 414 04413 550 657
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem12 464 01812 586 724
Pārējie vērtspapīri950 026963 933
Eirosistēmas iekšējās prasības6 211 0736 412 443
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā118 849118 849
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm157 202157 202
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā5 935 0226 136 392
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi230 224295 505
PASĪVI25 274 22425 564 820
Banknotes apgrozībā5 506 5995 571 492
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā6 532 3287 073 547
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)251 947205 834
Noguldījumu iespēja6 280 3816 867 713
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm230 105314 720
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem2 150 3972 218 786
Saistības pret valdību1 114 3471 131 021
Pārējās saistības1 036 0501 087 765
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem62 511184 075
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem721 1381 262 758
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem457 718
Eirosistēmas iekšējās saistības9 144 5527 569 389
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)9 144 5527 569 389
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības211 182182 217
Kapitāls un rezerves715 412730 118
Bilances datums: 31.12.2023
(tūkstošos eiro)
Publicēšanas datums: 12.01.2024
(Precizēts 12.02.2024)
31.12.202330.11.2023
AKTĪVI25 564 82025 467 044
Zelts un zeltā izteiktās prasības399 378399 131
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem4 049 5263 943 406
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 534 839536 995
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 514 6873 406 411
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem595 802586 218
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem168 476160 492
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro92 90092 900
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas92 90092 900
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm1331 850
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro13 550 65713 709 924
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem12 586 72412 763 552
Pārējie vērtspapīri963 933946 372
Eirosistēmas iekšējās prasības6 412 4436 123 008
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā118 849118 849
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm157 202157 202
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā6 136 3925 846 957
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi295 505450 115
PASĪVI25 564 82025 467 044
Banknotes apgrozībā5 571 4925 505 109
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā7 073 5475 883 838
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)205 834231 705
Noguldījumu iespēja6 867 7135 652 133
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm314 720400 529
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem2 218 7863 062 914
Saistības pret valdību1 131 0211 955 670
Pārējās saistības1 087 7651 107 244
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem184 075150 607
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem1 262 7581 358 099
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem457 718509 876
Eirosistēmas iekšējās saistības7 569 3897 791 311
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)7 569 3897 791 311
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības182 217205 228
Kapitāls un rezerves730 118599 533
Bilances datums: 30.11.2023
(tūkstošos eiro)
Publicēšanas datums: 12.12.2023
30.11.202331.10.2023
AKTĪVI25 467 04425 344 132
Zelts un zeltā izteiktās prasības399 131401 978
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 943 4063 898 000
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 536 995543 454
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 406 4113 354 546
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem586 218578 440
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem160 492153 421
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro92 90092 900
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas92 90092 900
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm1 8501 084
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro13 709 92413 753 565
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem12 763 55212 814 301
Pārējie vērtspapīri946 372939 264
Eirosistēmas iekšējās prasības6 123 0086 094 712
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā118 849118 849
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm157 202157 202
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā5 846 9575 818 661
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi450 115370 032
PASĪVI25 467 04425 344 132
Banknotes apgrozībā5 505 1095 520 503
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā5 883 8385 404 463
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)231 705254 093
Noguldījumu iespēja5 652 1335 150 370
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm400 529407 871
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem3 062 9142 818 272
Saistības pret valdību1 955 6701 720 366
Pārējās saistības1 107 2441 097 906
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem150 607164 844
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem1 358 0991 295 325
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem509 876478 273
Eirosistēmas iekšējās saistības7 791 3118 574 324
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)7 791 3118 574 324
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības205 228207 755
Kapitāls un rezerves599 533472 502
Bilances datums: 31.10.2023
(tūkstošos eiro)
Publicēšanas datums: 10.11.2023
31.10.202330.09.2023
AKTĪVI25 344 13225 564 081
Zelts un zeltā izteiktās prasības401 978377 383
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 898 0003 959 672
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 543 454545 477
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 354 5463 414 195
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem578 440619 050
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem153 421166 357
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro92 90092 900
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas92 90092 900
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm1 08416 881
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro13 753 56513 876 916
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem12 814 30112 945 880
Pārējie vērtspapīri939 264931 036
Eirosistēmas iekšējās prasības6 094 7126 069 666
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā118 849118 849
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm157 202157 202
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā5 818 6615 793 615
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi370 032385 256
PASĪVI25 344 13225 564 081
Banknotes apgrozībā5 520 5035 535 142
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā5 404 4635 293 026
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)254 093191 497
Noguldījumu iespēja5 150 3705 101 529
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm407 871388 936
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem2 818 2722 893 951
Saistības pret valdību1 720 3661 778 614
Pārējās saistības1 097 9061 115 337
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem164 844160 799
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem1 295 3251 312 284
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem478 273324 078
Eirosistēmas iekšējās saistības8 574 3248 916 152
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)8 574 3248 916 152
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības207 755238 978
Kapitāls un rezerves472 502500 735
Bilances datums: 30.09.2023
(tūkstošos eiro)
Publicēšanas datums: 12.10.2023
30.09.202331.08.2023
AKTĪVI25 564 08125 506 606
Zelts un zeltā izteiktās prasības377 383382 704
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 959 6723 991 821
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 545 477538 133
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 414 1953 453 688
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem619 050586 023
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem166 357156 651
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro92 90092 900
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas92 90092 900
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm16 8819 021
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro13 876 91613 869 897
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem12 945 88012 932 870
Pārējie vērtspapīri931 036937 027
Eirosistēmas iekšējās prasības6 069 6666 070 004
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā118 849118 849
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm157 202157 202
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā5 793 6155 793 953
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi385 256347 585
PASĪVI25 564 08125 506 606
Banknotes apgrozībā5 535 1425 552 618
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā5 293 0265 358 508
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)191 497157 331
Noguldījumu iespēja5 101 5295 201 177
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm388 936390 683
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem2 893 9512 322 501
Saistības pret valdību1 778 6141 211 899
Pārējās saistības1 115 3371 110 602
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem160 799129 890
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem1 312 2841 364 399
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem324 078352 042
Eirosistēmas iekšējās saistības8 916 1529 227 930
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)8 916 1529 227 930
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības238 978219 168
Kapitāls un rezerves500 735588 867
Bilances datums: 31.08.2023
(tūkstošos eiro)
31.08.202331.07.2023
AKTĪVI25 506 60625 406 277
Zelts un zeltā izteiktās prasības382 704379 815
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 991 8213 973 241
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 538 133535 284
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 453 6883 437 957
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem586 023584 013
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem156 651152 388
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro92 90092 900
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas92 90092 900
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm9 021510
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro13 869 89713 871 479
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem12 932 87012 927 655
Pārējie vērtspapīri937 027943 824
Eirosistēmas iekšējās prasības6 070 0046 024 763
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā118 849118 849
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm157 202157 202
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā5 793 9535 748 712
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi347 585327 168
PASĪVI25 506 60625 406 277
Banknotes apgrozībā5 552 6185 576 473
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā5 358 5085 226 832
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)157 331175 578
Noguldījumu iespēja5 201 1775 051 254
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm390 683428 121
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem2 322 5013 173 155
Saistības pret valdību1 211 8992 065 859
Pārējās saistības1 110 6021 107 296
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem129 890131 566
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem1 364 3991 352 100
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem352 042353 953
Eirosistēmas iekšējās saistības9 227 9308 342 507
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)9 227 9308 342 507
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības219 168200 156
Kapitāls un rezerves588 867621 414