Latvijas Bankas bilance

aug-2023
jul-2023
jun-2023
may-2023
apr-2023
Bilances datums: 31.08.2023
(tūkstošos eiro)
Publicēšanas datums: 12.09.2023
31.08.202331.07.2023
AKTĪVI25 506 60625 406 277
Zelts un zeltā izteiktās prasības382 704379 815
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 991 8213 973 241
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 538 133535 284
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 453 6883 437 957
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem586 023584 013
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem156 651152 388
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro92 90092 900
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas92 90092 900
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm9 021510
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro13 869 89713 871 479
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem12 932 87012 927 655
Pārējie vērtspapīri937 027943 824
Eirosistēmas iekšējās prasības6 070 0046 024 763
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā118 849118 849
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm157 202157 202
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā5 793 9535 748 712
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi347 585327 168
PASĪVI25 506 60625 406 277
Banknotes apgrozībā5 552 6185 576 473
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā5 358 5085 226 832
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)157 331175 578
Noguldījumu iespēja5 201 1775 051 254
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm390 683428 121
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem2 322 5013 173 155
Saistības pret valdību1 211 8992 065 859
Pārējās saistības1 110 6021 107 296
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem129 890131 566
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem1 364 3991 352 100
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem352 042353 953
Eirosistēmas iekšējās saistības9 227 9308 342 507
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)9 227 9308 342 507
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības219 168200 156
Kapitāls un rezerves588 867621 414
Bilances datums: 31.07.2023
(tūkstošos eiro)
Publicēšanas datums: 11.08.2023
31.07.202330.06.2023
AKTĪVI25 406 27725 328 381
Zelts un zeltā izteiktās prasības379 815374 922
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 973 2413 967 874
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 535 284538 318
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 437 9573 429 556
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem584 013579 539
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem152 388150 672
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro92 90092 900
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas92 90092 900
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm5104 569
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro13 871 47913 840 841
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem12 927 65512 904 343
Pārējie vērtspapīri943 824936 498
Eirosistēmas iekšējās prasības6 024 7635 980 470
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā118 849118 849
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm157 202157 202
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā5 748 7125 704 419
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi327 168336 594
PASĪVI25 406 27725 328 381
Banknotes apgrozībā5 576 4735 565 232
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā5 226 8325 142 963
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)175 578241 780
Noguldījumu iespēja5 051 2544 901 183
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm428 121437 794
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem3 173 1551 906 867
Saistības pret valdību2 065 859772 040
Pārējās saistības1 107 2961 134 827
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem131 56698 221
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem1 352 1001 330 240
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem353 953302 352
Eirosistēmas iekšējās saistības8 342 5079 738 901
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)8 342 5079 738 901
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības200 156199 559
Kapitāls un rezerves621 414606 252
Bilances datums: 30.06.2023
(tūkstošos eiro)
Publicēšanas datums: 12.07.2023
(Precizēts 12.07.2023)
30.06.202331.05.2023
AKTĪVI25 328 38125 551 151
Zelts un zeltā izteiktās prasības374 922392 624
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 967 8744 005 013
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 538 318546 494
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 429 5563 458 519
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem579 539586 571
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem150 672165 830
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro92 900342 900
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas92 900342 900
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm4 56921 130
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro13 840 84113 811 943
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem12 904 34312 869 183
Pārējie vērtspapīri936 498942 760
Eirosistēmas iekšējās prasības5 980 4705 958 579
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā118 849118 849
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm157 202157 202
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā5 704 4195 682 528
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi336 594266 561
PASĪVI25 328 38125 551 151
Banknotes apgrozībā5 565 2325 558 022
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā5 142 9635 117 089
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)241 780226 853
Noguldījumu iespēja4 901 1834 890 236
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm437 794426 190
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem1 906 8672 395 624
Saistības pret valdību772 0401 266 469
Pārējās saistības1 134 8271 129 155
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem98 221111 438
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem1 330 2401 352 262
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem302 352349 745
Eirosistēmas iekšējās saistības9 738 9019 352 278
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)9 738 9019 352 278
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības199 559246 313
Kapitāls un rezerves606 252642 190
Bilances datums: 31.05.2023
(tūkstošos eiro)
Publicēšanas datums: 12.06.2023
31.05.202330.04.2023
AKTĪVI25 551 15125 431 054
Zelts un zeltā izteiktās prasības392 624386 000
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem4 005 0133 884 633
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 546 494539 043
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 458 5193 345 590
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem586 571582 025
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem165 830156 487
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro342 900343 900
Galvenās refinansēšanas operācijas 1 000
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas342 900342 900
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm21 1304 048
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro13 811 94313 918 325
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem12 869 18312 979 960
Pārējie vērtspapīri942 760938 365
Eirosistēmas iekšējās prasības5 958 5795 898 663
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā118 849118 849
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm157 202157 202
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā5 682 5285 622 612
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi266 561256 973
PASĪVI25 551 15125 431 054
Banknotes apgrozībā5 558 0225 555 982
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā5 117 0895 140 310
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)226 853215 253
Noguldījumu iespēja4 890 2364 925 057
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm426 190434 513
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem2 395 6242 480 115
Saistības pret valdību1 266 4691 352 823
Pārējās saistības1 129 1551 127 292
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem111 438113 700
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem1 352 2621 326 174
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem349 745341 889
Eirosistēmas iekšējās saistības9 352 2789 183 990
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)9 352 2789 183 990
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības246 313191 512
Kapitāls un rezerves642 190662 869
Bilances datums: 30.04.2023
(tūkstošos eiro)
Publicēšanas datums: 12.05.2023
30.04.202331.03.2023
AKTĪVI25 431 05425 769 693
Zelts un zeltā izteiktās prasības386 000389 369
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 884 6333 843 201
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 539 043543 745
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 345 5903 299 456
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem582 025584 505
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem156 487160 831
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro343 900342 900
Galvenās refinansēšanas operācijas 1 000
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas342 900342 900
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm4 04816
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro13 918 32514 247 674
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem12 979 96013 304 297
Pārējie vērtspapīri938 365943 377
Eirosistēmas iekšējās prasības5 898 6635 900 755
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā118 849118 849
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm157 202157 202
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā5 622 6125 624 704
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi256 973300 442
PASĪVI25 431 05425 769 693
Banknotes apgrozībā5 555 9825 531 093
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā5 140 3104 828 086
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)215 253228 219
Noguldījumu iespēja4 925 0574 599 867
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm434 513440 981
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem2 480 1153 521 517
Saistības pret valdību1 352 8232 364 869
Pārējās saistības1 127 2921 156 648
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem113 700102 237
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem1 326 1741 369 478
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem341 889345 097
Eirosistēmas iekšējās saistības9 183 9908 766 083
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)9 183 9908 766 083
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības191 512192 406
Kapitāls un rezerves662 869672 715
Bilances datums: 31.03.2023
(tūkstošos eiro)
31.03.202328.02.2023
AKTĪVI25 769 69325 756 393
Zelts un zeltā izteiktās prasības389 369364 291
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 843 2013 894 757
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 543 745550 205
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 299 4563 344 552
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem584 505616 587
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem160 831168 853
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro342 900342 900
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas342 900342 900
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm1629 876
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro14 247 67414 225 126
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem13 304 29713 269 799
Pārējie vērtspapīri943 377955 327
Eirosistēmas iekšējās prasības5 900 7555 894 658
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā118 849118 849
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm157 202157 202
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā5 624 7045 618 607
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi300 442219 345
PASĪVI25 769 69325 756 393
Banknotes apgrozībā5 531 0935 519 258
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā4 828 0864 720 730
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)228 219296 179
Noguldījumu iespēja4 599 8674 424 551
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm440 981431 903
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem3 521 5173 330 624
Saistības pret valdību2 364 8692 170 675
Pārējās saistības1 156 6481 159 949
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem102 23774 717
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem1 369 4781 215 264
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem345 097237 820
Eirosistēmas iekšējās saistības8 766 0839 403 298
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)8 766 0839 403 298
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības192 406224 295
Kapitāls un rezerves672 715598 484