Datubāze INTS

Statistikas datubāze INTS nodrošina ērtu un pielāgojamu datu atlasi, kā arī iespēju veidot grafikus.

Uzzināt vairāk

Dati

Datu tabulas, infografikas, informācija par publicētajiem datiem, datu arhīvi, kā arī saites uz datu publikāciju datubāzē INTS.

 

Uzzināt vairāk

Datu publicēšanas kalendārs

Plānotie datu publicēšanas datumi kārtējā mēnesī un nākamajos 4 mēnešos, ievērojot periodiskumu un termiņus, kas noteikti Latvijas Bankas gada statistikas programmā.

Uzzināt vairāk

Statistikas lietotājiem

Informācija, kas palīdz labāk izprast statistiskos datus, kā arī, iepazīstoties ar statistikas programmām, uzzināt par Latvijas Bankas plānotajiem darbiem statistikas jomā un sagatavoto statistikas klāstu.

Uzzināt vairāk

Respondentiem

Informācija par prasībām statistikas jomā, izņemot uzraudzības un noregulējuma un kompensāciju izmaksas sistēmu statistiku, un datu iesniegšanas kalendārs katrai respondentu grupai.

Uzzināt vairāk

Iesniegt statistiku

Nebanku statistikas informācijas sistēma datu iesniegšanai elektroniski.

Uzzināt vairāk

Statistikas jaunumi