Publicēts: 28.06.2023.

Lai palīdzētu Latvijas finanšu sektora dalībniekiem izprast būtiskākās  informācijas atklāšanas prasības ilgtspējas jomā, Latvijas Banka sagatavojusi skaidrojošus ieteikumus. 28. jūnijā Latvijas Banka rīkoja trešās ilgtspējas brokastis finanšu nozares pārstāvjiem un iepazīstināja ar galvenajām prasībām attiecībā uz informācijas atklāšanu ilgtspējas jomā un ieteikumiem klientu vēlmju ilgtspējas jomā noskaidrošanai.

Eiropas Savienības (ES) finanšu sektora dalībniekiem ir pienākums atklāt informāciju atbilstoši 2019. gada 27. novembra Regulas (ES) 2019/2088 par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē prasībām (SFDR). Lai Latvijas finanšu tirgus dalībnieki labāk izprastu regulējuma ilgtspējas jomā prasību ietvaru, Latvijas Banka ir sagatavojusi ieteikumus informācijas atklāšanai ieguldītājiem, iekļaujot strukturētu prasību ietvaru prasību un to savstarpējo sakarību labākai izpratnei un skaidrojot finanšu tirgus dalībniekiem un finanšu konsultantiem, uz kādiem to piedāvātajiem produktiem attiecas SFDR prasības, kāda informācija ir jāatklāj un kādā veidā.

Informācija, kas jāatklāj atbilstoši SFDR prasībām, ir paredzēta ieguldītājiem. Tāpēc finanšu tirgus dalībniekiem un finanšu konsultantiem jānodrošina, ka informācija ir atklāta pieejamā un viegli atrodamā veidā un noformulēta klientiem saprotamā valodā.

Latvijas Bankas ieteikumi sniedz detalizētu ieskatu, kāda informācija finanšu tirgus dalībniekiem un finanšu konsultantiem jāatklāj par sevi, piemēram, jāpublicē informācija par stratēģiju vai politiku attiecībā uz ilgtspējas riskiem. Tāpat tirgus dalībniekiem jāpārskata mārketinga materiāli par finanšu produktiem, lai nodrošinātu, ka tie nav pretrunā saskaņā ar SFDR prasībām publicētajai informācijai.

Arvien vairāk ieguldītāju pieņem lēmumus par savu līdzekļu ieguldīšanu, izvērtējot ne tikai finansiālo atdevi, bet arī ilgtspējas faktorus. Pēc Latvijas Bankas pasūtījuma veiktajā Latvijas iedzīvotāju aptaujā 71% aptaujāto atzina, ka viņiem ir svarīgi nenodarīt kaitējumu sabiedrībai un planētai ar saviem ieguldījumiem, kā arī 11% aptaujāto atzina, ka viņiem, izvēloties veikt finanšu ieguldījumus, ir svarīga veikto ieguldījumu ietekme uz planētu (klimatu un vidi), un tikpat daudziem svarīga ir veikto ieguldījumu ietekme uz sabiedrību.

Arī ieguldījumu jomā ir izstrādāti jauni Eiropas līmeņa normatīvie dokumenti, kas jāievēro ieguldījumu pakalpojumu sniedzējiem un apdrošināšanas ieguldījumu produktu izplatītājiem, konsultējot klientus un rekomendējot viņiem savus finanšu produktus. Šāda regulējuma mērķis ir veicināt ieguldījumus ilgtspējīgos finanšu produktos un mazināt zaļmaldināšanas riskus.

Sektorālās tieši piemērojamās regulas un ES uzraudzības iestāžu dokumenti nosaka pienākumu ieguldījumu pakalpojumu sniedzējiem un apdrošināšanas ieguldījumu produktu izplatītājiem produktu pārdošanas procesā skaidrot klientiem ilgtspējīgu ieguldījumu jēdzienus, noskaidrot klientu ilgtspējas vēlmes, izvēlēties atbilstošus ilgtspējīgu ieguldījumu produktus un rekomendēt tos klientiem, ja tie atbilst arī citām klienta vajadzībām. Šīs prasības secīgi papildina jau pašlaik spēkā esošos tirgus dalībnieku pienākumus produktu pārvaldības jomā, to ietvaros veicot klientu piemērotības novērtējumu.

Latvijas Banka sagatavojusi ieteikumus, kas palīdzēs finanšu tirgus dalībniekiem izprast, kā piemērojamas ES tiesību aktu prasības, kas ieguldījumu pakalpojumu sniedzējiem un apdrošināšanas ieguldījumu produktu izplatītājiem nosaka pienākumu produktu pārdošanas procesā noskaidrot klientu vēlmes ilgtspējas jomā.

Latvijas Bankas eksperti šodien ilgtspējas brokastu dalībniekiem nodrošināja arī praktiskas nodarbības par to, kā noskaidrot klienta vēlmes ieguldījumu jomā, tostarp attiecībā uz ilgtspējas faktoriem. Pasākuma dalībnieki tika iepazīstināti arī ar Latvijas Bankas pasūtītās aptaujas rezultātiem par to, kā iedzīvotāji vērtē ilgtspējas aspektus un kas viņiem ir svarīgs, ieguldot savus līdzekļus.

Ilgtspējas brokastis ir Latvijas Bankas rīkots pasākumu cikls, kura laikā finanšu tirgus sektora dalībnieki tiek izglītoti par dažādiem praktiskiem ar ilgtspēju saistītiem jautājumiem.

Ilgtspējas brokastis

28.06.2023.

Ilgtspējas brokastīs izglīto par informācijas atklāšanas prasībām un klientu vēlmēm ilgtspējas jomā

Lai palīdzētu Latvijas finanšu sektora dalībniekiem izprast...
28.04.2023.

Ilgtspējas brokastīs diskutē par ilgtspējas stratēģiju izstrādi

Šodien, 28. aprīlī, norisinājās otrās Latvijas Bankas rīkotās...
09.03.2023.

Ilgtspējas brokastis | 09.03.2023.

2023. gada 9. martā notika Latvijas Bankas organizētā ilgtspējas...

Citi jaunumi

15.09.2023.

Infografika: Latvijas pensiju 2. un 3. līmeņa darbības rādītāji 2023. gada 1. pusgadā

15.09.2023.

Infografika: Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu darbības rādītāji 2023. gada 1. pusgadā

15.09.2023.

Kritiskie finanšu pakalpojumi: kas jāzina banku klientiem?

Laikā, kad karš noris Eiropā un ik pa laikam saņemam satraucošus...
13.09.2023.

Uzņēmumus aicina pieteikt savus sasniegumus Latvijas Ilgtspējīgas pārvaldības balvai 2023

Latvijas Banka un Korporatīvās pārvaldības konsultatīvā padome...
08.09.2023.

Kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību segmentā vērojama mērena sašaurināšanās

Šā gada jūnija beigās Latvijā darbojās 29 kooperatīvās...
07.09.2023.

Iedzīvotāji aicināti iepazīties ar informāciju par kritiskajiem finanšu pakalpojumiem

Latvijas Banka sadarbībā ar partneriem sagatavojusi informatīvu...
04.09.2023.

Pilnveido Ziemeļvalstu un Baltijas valstu naudas atmazgāšanas novēršanas sistēmu

Šodien publicēts Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) īstenotā un...
28.08.2023.

Mārtiņš Kazāks intervijā Bloomberg TV

ECB Padomes septembra lēmumi par tālāko monetāro politiku būs...
25.08.2023.

Latvijā 1. pusgadā būtiski audzis bezskaidrās naudas maksājumu apjoms

Latvijas maksājumu pakalpojumu sniedzēji (kredītiestādes,...
24.08.2023.

Vairāk nekā 300 skolotāju piedalās ikgadējā seminārā "Aktualitātes ekonomikā"

Šodien rekordliels dalībnieku skaits – 330 Latvijas skolotāji –...
24.08.2023.

Papildinātas vadlīnijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un sankciju riska pārvaldīšanai

Latvijas Banka papildinājusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas...
10.08.2023.

Eiropas Centrālās bankas Tautsaimniecības biļetens 5/2023

www.bank.lv