Publicēts: 05.12.2022.

Skaidrojums, kā Latvijas Bankai nosūtāmi paziņojumi par Eiropas Savienības dalībvalsts kredītiestādes filiāles atvēršanu Latvijā un paziņojumi par dalībvalsts kredītiestādes finanšu pakalpojumu sniegšanas sākšanu Latvijā bez filiāles atvēršanas.

  • Paziņojums par dalībvalsts kredītiestādes filiāles atvēršanu Latvijā vai paziņojums par dalībvalsts kredītiestādes finanšu pakalpojumu sniegšanas sākšanu Latvijā bez filiāles atvēršanas jāiesniedz latviešu valodā vai angļu valodā.
  • Pasta adrese paziņojumiem ir K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050, Latvija.
  • E-pasta adrese paziņojumiem par dalībvalsts kredītiestādes filiāles atvēršanu Latvijā ir info@bank.lv.
  • E-pasta adrese paziņojumiem par dalībvalsts kredītiestādes finanšu pakalpojumu sniegšanas sākšanu Latvijā bez filiāles atvēršanas ir single.passport@bank.lv.
  • Izmaiņas paziņojumos par dalībvalsts kredītiestādes filiāles atvēršanu Latvijā vai paziņojumos par dalībvalsts kredītiestādes finanšu pakalpojumu sniegšanas sākšanu Latvijā bez filiāles atvēršanas jānosūta, izmantojot tādus pašus sakaru līdzekļus, ar kādiem tika nosūtīts sākotnējais paziņojums.

Latvijas Bankas kontaktpunkts apspriešanas paziņojumu un citas saziņas nodošanai saskaņā ar Eiropas Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2017/461 (2017. gada 16. marts), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz kopīgajām procedūrām, veidlapām un veidnēm apspriešanas procesam starp attiecīgajām kompetentajām iestādēm par plānotās būtiskas līdzdalības iegādi kredītiestādēs, kā minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/36/ES 24. pantā, ir:

  • pasta adrese – K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050, Latvija;
  • e-pasta adrese – info@bank.lv;
  • izmaiņas apspriešanas paziņojumos jānosūta, izmantojot tādus pašus sakaru līdzekļus, ar kādiem tika nosūtīts sākotnējais paziņojums.