Publicēts: 23.11.2022. Aktualizēts: 28.11.2023.

Ņemot vērā Krievijas agresiju pret Ukrainu un militāro uzbrukumu Ukrainai, Eiropas Savienība un citas valstis turpina pastiprināt sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju, kas ietekmē arī maksājumus uz un no Krievijas un Baltkrievijas.

Noteikto finanšu sankciju ietvaros tiek iesaldēti sankcijām pakļauto Krievijas un Baltkrievijas personu līdzekļi, kas atrodas Latvijas finanšu iestādēs, personām nav iespējams veikt un saņemt maksājumus sankcijām pakļautajām personām, veikt maksājumus par sankcijās noteiktajām precēm un pakalpojumiem, kā arī veikt operācijas ar finanšu instrumentiem atbilstoši sankcijās paredzētajiem ierobežojumiem.

Atsevišķos gadījumos ar kompetentās iestādes – Latvijas Bankas –atļauju var atbrīvot konkrētus iesaldētos līdzekļus vai saimnieciskos resursus, kas atrodas Latvijas dalībnieka turējumā, vai arī darīt tos pieejamus ar nosacījumiem, ko kompetentā iestāde uzskata par atbilstošiem, ja to pieļauj sankciju normatīvais regulējums.

Latvijas Banka ir tiesīga izsniegt atļauju par iesaldēto līdzekļu atbrīvošanu tikai uz finanšu iestādes pamatota lūguma pamata.

Lai Latvijas Banka varētu izvērtēt atļaujas izsniegšanu, vispirms sankcijām pakļautai personai jāvēršas pie finanšu iestādes, kas iesaldējusi līdzekļus, ar pamatotu iesniegumu, kurā sniegts darījuma pieļaujamības juridiskais izvērtējums atbilstoši noteiktajam sankciju regulējumā ietvertam izņēmumam, un jāpievieno visi nepieciešamie dokumenti, kas pamato sankciju regulējumā noteikto izņēmumu.

Finanšu iestāde izvērtē iesniegumu un pievienotos dokumentus. Ja secināts, ka darījums atbilst sankciju regulējumā noteiktam izņēmumam, finanšu iestādei jāvēršas Latvijas Bankā ar pamatotu iesniegumu un jālūdz izsniegt atļauju konkrētu iesaldēto līdzekļu atbrīvošanai vai arī darīt tos pieejamus.

Vēršoties Latvijas Bankā, finanšu iestādei jāsniedz izvērtējums, kāpēc atļaujas izsniegšana būtu pieļaujama, tai skaitā jānorāda konkrēti normatīvā regulējuma izņēmumi, kas to pieļauj.

Ja finanšu iestādes klients ir iesniedzis dokumentāro pamatojumu un juridisko izvērtējumu maksājuma atbilstībai kādam no sankciju regulējumā noteiktajiem izņēmumiem, tad finanšu iestādei būtu jāsniedz arī savs vērtējums, vai iesniegtie dokumenti un juridiskais izvērtējums pamato klienta iesniegumā ietverto informāciju un maksājuma atbilstību sankciju regulējumā noteiktam izņēmumam.

Iesniegtajam pamatojumam atļaujas sniegšanai jābūt detalizētam un precīzam, konkrēti atšifrējot visas pozīcijas, kas saistītas ar iesaldētajiem līdzekļiem vai saimnieciskajiem resursiem.

Latvijas Banka izvērtēs minēto apstākļu atbilstību attiecīgo Eiropas Savienības regulu nosacījumiem un pieņems lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu to izsniegt.

Sankcijas ir noteiktas arī vairākām Krievijas bankām, kas nozīmē, ka uz šīm bankām nedrīkst veikt maksājumus un nav iespējams saņemt maksājumus no tām.

Vienlaikus atsevišķas Latvijas kredītiestādes, ņemot vērā to riska politiku, vispār neveic maksājumus uz Krievijas kredītiestādēm, arī uz tām, kas nav pakļautas sankcijām, un var atteikt šāda darījuma izpildi. Tādēļ katrā gadījumā, ja nepieciešams veikt maksājumu, aicinām vērsties pie kredītiestādēm, kas turpina veikt maksājumus uz Krieviju, lai pārliecinātos par iespēju veikt maksājumu.

Ņemot vērā, ka daudziem Latvijas iedzīvotājiem ir saikne ar Krieviju un Baltkrieviju, lai nodrošinātu maksājumu izpildi, kas nepieciešami personu pamatvajadzību apmierināšanai, Finanšu kapitāla un tirgus komisija (šobrīd Latvijas Banka) izsniegusi finanšu iestādēm vispārējo saskaņojumu šādu maksājumu izpildei. Ja personas maksājums neietilps vispārējā saskaņojuma tvērumā, bet pēc savas būtības un rakstura būtu atzīstams par nepieciešamu personas pamatvajadzību nodrošināšanai, persona var vērsties ar lūgumu apkalpojošā kredītiestādē. Savukārt kredītiestāde tālāk vērsīsies pēc individuāla maksājuma izpildes atļaujas Latvijas Bankā.

Latvijas Banka aicina iedzīvotājus izturēties ar sapratni, ja kredītiestādes uzdod papildu jautājumus par maksājumu uz vai no Krievijas vai Baltkrievijas izpildes mērķi vai maksājumu detaļām. Šīs papildu izpētes mērķis ir pārliecināties, ka maksājumi netiek veikti sankcionētajām personām vai šo personu interesēs.

Jebkurai personai ir saistošas Eiropas Savienības sankcijas, savukārt finanšu sektors papildus Eiropas Savienības sankcijām ievēro arī ASV (OFAC) noteiktās sankcijas.

Aktuālā informācija par Eiropas Savienības un ASV (OFAC) noteiktajām sankcijām

Aktuālā informācija par Latvijas finanšu iestādēs iesaldēto līdzekļu apmēru

Saistībā ar Eiropas Savienības noteiktajām sankcijām pret Krieviju un Baltkrieviju Latvijas finanšu iestādēs līdz 17.11.2023. dienas beigām iesaldēti aptuveni 74,0 miljoni eiro.

Finanšu iestādes datus sniegušas atbilstoši līdz minētajam datumam veiktajam izvērtējumam, taču darbs turpinās.

Latvijas finanšu tirgus dalībnieki ir identificējuši 6 fiziskās personas, kuras ir tieši pakļautas sankcijām, un 35 juridiskas personas, kuras nav tieši iekļautas sankciju sarakstos, bet konstatētas sankcionēto personu īpašumtiesības vai kontrole šajās juridiskajās personās, līdz ar to šo personu līdzekļi un vērtspapīri ir iesaldēti.

Iesaldēto līdzekļu apjoms nākotnē var mainīties, ņemot vērā, ka notiek izpētes, paaugstināta riska klientu kontu darījumi uz izpētes laiku ir apturēti un tiek noteiktas arvien jaunas sankcijas.

Kontakti

Gadījumā, ja Jums rodas jautājumi par sankcijās noteikto finanšu ierobežojumu ievērošanu, aicinām sazināties ar Latvijas Banku

  • pa e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.;
  • pa tālruņa numuru: 67 022 300.

Savukārt gadījumā, ja Jums ir vispārīgi jautājumi par sankcijām, aicinām sazināties ar Ārlietu ministriju, rakstot uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.. Papildu informācija arī Ārlietu ministrijas tīmekļvietnes sadaļā par sankcijām.

Eiropas uzraudzības iestāžu paziņojumi

  • Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes paziņojums par uzraudzību saistībā ar Krievijas iebrukumu Ukrainā un kara ietekmi uz ES finanšu tirgiem (14.03.2022.)
  • Eiropas Banku iestādes aicinājums finanšu iestādēm (11.03.2022.)

Pret Krieviju ieviestās sankcijas un to piemērošana: semināru ieraksti

17. martā Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sadarbībā ar Finanšu nozares asociāciju, Finanšu un kapitāla tirgus komisiju un citiem partneriem organizēja semināru uzņēmējiem, lai veicinātu izpratni par starptautisko sankciju pret Krieviju un Baltkrieviju piemērošanu.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Naudas atmazgāšanas novēršanas un sankciju departamenta direktors Kristaps Markovskis skaidroja starptautisko sankciju izpildi finanšu sektorā.

1. martā Ārlietu ministrija sadarbībā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju preses konferencē informēja par sankcijām, kas noteiktas pret Krieviju saistībā ar plaša mēroga Krievijas militāro agresiju Ukrainā.

Prezentācija: Eiropas Savienības sankciju prasību izpilde finanšu sektorā