Publicēts: 16.01.2024.

Latvijas Banka var anulēt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējam izsniegto darbības atļauju, ja kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs pieņēmis lēmumu izbeigt savu darbību un iesniedzis Latvijas Bankā rakstveida iesniegumu darbības atļaujas anulēšanai.

Darbības atļaujas anulēšanas process

Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs:

Latvijas Banka

  • izskata iestādes iesniegumu par darbības atļaujas anulēšanu un iesniegumam pievienotos dokumentus;
  • sagatavo un pieņem lēmumu par darbības atļaujas anulēšanu;
  • informē tirgus dalībnieku, papildus norādot informāciju par atlikušajiem maksājumiem Latvijas Bankai;
  • publicē paziņojumu Latvijas Bankas tīmekļvietnē un informē Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi.

Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju uzraudzība

Uzraudzības process kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem.

Uzzināt vairāk