Publicēts: 16.01.2024.

 

Maksājumu bāzi un maksimālo likmes ietvaru nosaka Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu likums, 15. pants., savukārt, faktiskais likmes maksājumu apmērs konkrētajam gadam un šo maksājumu aprēķināšanas un veikšanas kārtība tiek noteikta ar Latvijas Bankas noteikumiem.

Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam tirgus dalībnieks maksājumu veic reizi ceturksnī.

Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju uzraudzība

Uzraudzības process kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem.

Uzzināt vairāk