Publicēts: 16.01.2024. Aktualizēts: 14.02.2024.

Tirgus dalībnieku darbību regulējušajos normatīvajos aktos ir noteikti gadījumi, kuros tirgus dalībniekam ir pienākums informēt Latvijas Banku vai saņemt tās saskaņojumu vai atļauju.

Zemāk ir apkopotas normatīvo aktu prasības, sniegts to pamatojums, kā arī norādīts informācijas iesniegšanas termiņš.

Nr.

Iesniedzamā informācija

Pamatojums

Iesniegšanas termiņš

1

Izmaiņas informācijā, kas iesniegta KFPS darbības atļaujas saņemšanai

KFPL 9.p. (3)

Regula (ES) 2020/1503 15.p (3)

Nekavējoties

2

Informēšanas pienākums par visiem apstākļiem, kas var ietekmēt KFPS turmāko darbību

KFPL 9.p. (3)

Nekavējoties

3

Pieteikums papildus kolektīvās finansēšanas pakalpojumu iekļaušanai KFPS darbības atļaujā

Regula (ES) 2020/1503 13.p (2)

Pirms izmaiņu veikšanas

4

Paziņojums par pakalpojumu sniegšanas uzsākšanu citā dalībvalstī

Regula (ES) 2020/1503 18.p (1)

Pirms darbības uzsākšanas citā dalībvalstī
(pakalpojumu sniegšana var tik uzsākta pēc 15 kalendārajām dienām)

5

Ex ante paziņojums par ieguldījumu pamatinformācijas lapu (pēc kompetentās iestādes pieprasījuma)

Regula (ES) 2020/1503 23.p (14)

7 darba dienas pirms ieguldījumu pamatinformācijas lapu dara pieejamu ieguldītājiem

KFPS - Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējs
KFPL - Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu likums

Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju uzraudzība

Uzraudzības process kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem.

Uzzināt vairāk