Publicēts: 06.02.2024.

Latvijas Banka ir sagatavojusi stratēģijas dokumenta ieteikumus kredītiestādēm, kurā izklāsta būtiskāko attiecībā uz stratēģijas dokumenta tvērumu un kvalitāti, kā arī stratēģijas noteikšanas un tās pārvaldības procesu.

Kredītiestāde stratēģijā nosaka tās stratēģiskos mērķus un atbilstīgu rīcības plānu, kā kredītiestāde sasniegs savus mērķus un konkurēs tirgū. Stratēģijas noteikšana ir nozīmīgs process, kas ietver uzņēmējdarbības vides un pieejamo resursu analīzi, stipro un vājo pušu, iespēju un draudu noteikšanu.

Ieteikumi par stratēģijas dokumenta tvērumu un kvalitāti, stratēģijas noteikšanas un tās pārvaldības procesuPDF

Kredītiestāžu uzraudzība

Uzraudzības process kredītiestādēm.

Uzzināt vairāk