Publicēts: 31.10.2022.

Latvijas Banka, Finanšu nozares asociācija un bankas ar plašāko bankomātu un filiāļu tīklu – "Swedbank" AS, AS "SEB banka", Luminor Bank AS Latvijas filiāle un AS "Citadele banka" – vienojušās, ka 2023. gadā turpinās īstenot pasākumus skaidrās naudas pieejamības nodrošināšanai Latvijas iedzīvotājiem. Šie pasākumi iekļauti 2021. gada rudenī parakstītajā sadarbības memorandā.

Skaidrā nauda saglabā savu lomu ikdienas norēķinos. Tā līdzās bezskaidrās naudas norēķiniem ir papildu ekonomiskās drošības elements pašreizējos ģeopolitiskajos apstākļos. Eiropas un Latvijas tiesību akti nepārprotami nosaka, ka skaidrā nauda turpinās būt likumīgs maksāšanas līdzeklis, kam noteikti atsevišķi izmantošanas ierobežojumi, kuri ieviesti ēnu ekonomikas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu aprites ierobežošanai.

Latvijā šobrīd galvenais rīks skaidrās naudas pieejamības nodrošināšanai iedzīvotājiem ir bankomāti (ATM – Automated Teller Machines), no kuriem iespējams izņemt eiro banknotes.

Par pasākumiem skaidrās naudas pieejamības jomā finanšu sektors vienojās 2021. gada septembrī. Memoranda pirmajā darbības gadā gūta pozitīva pieredze – mērķi ir sasniegti. Memoranda izstrādes laikā Latvijā bija 902 bankomāti. Gadu vēlāk, 2022. gada rudenī, to skaits ir nebūtiski samazinājies (mazāk par 1%) – līdz 897. Tas ir krietni mazāk par memorandā pieļauto 5% samazinājuma kritēriju. Vairāk nekā 80% Latvijas iedzīvotāju tuvākais bankomāts ir mazāk nekā 5 kilometru attālumā.

Latvijas Bankas un "Latvijas Faktu" 2022. gada augustā veiktā iedzīvotāju aptauja liecina, ka sabiedrības apmierinātība ar skaidrās naudas pieejamību pieaug. Gada laikā no 82% līdz 84% palielinājies to cilvēku skaits, kurus apmierina iespējas izņemt skaidro naudu no sava konta. Turpina samazināties to aptaujāto īpatsvars, kurus neapmierina iespējas izņemt skaidro naudu no sava konta. 2021. gada augustā neapmierinātību pauda 11% aptaujāto, savukārt 2022. gada februārī 10%, bet augustā vairs tikai 8%.

Panākta vienošanās 2023. gadā turpināt īstenot pasākumus skaidrās naudas pieejamības nodrošināšanai Latvijas iedzīvotājiem.

Turpinot memoranda darbību, tā parakstītāji vienojās par šādu rīcību:

  • līdz 2024. gada 1. janvārim saglabāt esošo bankomātu tīklu, nesamazinot bankomātu skaitu vairāk par 5%;
  • veidojot bankomātu tīklu, kopumā ievērot ne vairāk kā 20 kilometru attālumu taisnā līnijā līdz tuvākajam bankomātam no jebkuras vietas Latvijā 99% Latvijas iedzīvotāju;
  • noteikt atbilstošu bankomātu faktiskās pieejamības laiku patērētāju interesēs (katru dienu vismaz 12 stundu).

"Digitālā attīstība pēdējos gados ir īpaši strauja un nākotnē tā būs vēl straujāka, lai Latvija stiprinātu savu starptautisko konkurētspēju, tomēr arī skaidrās naudas apritei ir sava vieta tautsaimniecībā, lai nodrošinātu tās izmantošanu ikdienas vajadzībām samērīgos apjomos atbilstoši banku klientu ieskatiem. Asociācijā iepriekš apstiprinātie sadarbības pamatprincipi skaidrās naudas pieejamībai ir iekļauti memorandā. Turpmāk jāpievēršas skaidrojošajam darbam, informācijas pieejamībai un banku risinājumu savietojamībai, lai nodrošinātu banku, citu finanšu pakalpojumu sniedzēju piedāvāto pakalpojumu pastāvīgu modernizāciju, eksportspēju, kā arī godīgu konkurenci, ierobežotu nelegālās naudas apriti un mazinātu ēnu ekonomiku," uzsver Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētāja Sanita Bajāre.

"Skaidrā nauda ir daļa no kritiskās finanšu nozares infrastruktūras, tāpēc turpinām darbu kopā ar nozari, lai īstenotu pasākumus gan skaidrās naudas pieejamības nodrošināšanai "miera laikos", gan būtu gatavi nodrošināt iedzīvotājiem pieeju saviem līdzekļiem krīzes situācijās," uzsver Latvijas Bankas padomes locekle Zita Zariņa. "Skaidrā nauda ir un paliks nozīmīgs norēķinu un uzkrāšanas instruments. Bezskaidrās naudas attīstība šo situāciju nemainīs, tikai paplašinās un papildinās sabiedrības izvēles iespējas un ērtības."

Latvijas Banka rūpējas par skaidrās naudas pieejamības pasākumiem, tostarp izstrādāts un vietnē https://www.bank.lv /pakalpojumi/bankomatu-karte pieejams karšu risinājums par visiem Latvijas teritorijā uzstādītajiem bankomātiem ar iespēju atrast sev vistuvāko bankomātu, kurā var izņemt skaidro naudu. Stiprinot Latvijas finanšu sektora noturību pret krīzēm, bankomātu karte tiks papildināta ar jaunu funkcionalitāti – parādīti tie bankomāti, kuri krīžu un apdraudējumu gadījumā tiks prioritāri apgādāti ar skaidro naudu.

Citi jaunumi

02.10.2023.

Makroekonomisko Norišu Pārskats | 2023. gada septembris

www.bank.lv
02.10.2023.

Lai kredīta maksājums nekļūst par nepanesamu slogu

Septiņus gadus esam nodzīvojuši negatīvo procentu likmju...
02.10.2023.

NGF – būtisks finanšu stabilitātes balsts jau 25 gadus

2023. gada 1. oktobrī aprit 25 gadi, kopš Latvijā izveidots...
29.09.2023.

Makroekonomiskās prognozes | 2023. gada septembris

Latvijas Banka publiskojusi jaunākās – 2023. gada...
28.09.2023.

Eiropas Centrālās bankas Tautsaimniecības biļetens 6/2023

www.bank.lv
28.09.2023.

"Maksājumu radars": bezskaidrās un skaidrās naudas maksājumu attiecība Latvijā – 73 % pret 27 %

Bezskaidrās un skaidrās naudas maksājumu attiecība Latvijā...
28.09.2023.

Praktisks risinājums 1 un 2 centu monētu jomā – finiša taisnē

SIA "Latvijas Fakti" 2023. gada augusta aptauja liecina, ka...
15.09.2023.

Infografika: Latvijas pensiju 2. un 3. līmeņa darbības rādītāji 2023. gada 1. pusgadā

15.09.2023.

Infografika: Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu darbības rādītāji 2023. gada 1. pusgadā

15.09.2023.

Kritiskie finanšu pakalpojumi: kas jāzina banku klientiem?

Laikā, kad karš noris Eiropā un ik pa laikam saņemam satraucošus...
13.09.2023.

Uzņēmumus aicina pieteikt savus sasniegumus Latvijas Ilgtspējīgas pārvaldības balvai 2023

Latvijas Banka un Korporatīvās pārvaldības konsultatīvā padome...
08.09.2023.

Kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību segmentā vērojama mērena sašaurināšanās

Šā gada jūnija beigās Latvijā darbojās 29 kooperatīvās...