Gada procentu likme (GPL) mājokļa eiro kredītiem rezidentu mājsaimniecībām

Kopējā faktiskā gada izmaksu procentu likme, kas izlīdzina to maksājumu (kredītu, kredītu pieteikumu izskatīšanas izmaksu, kredītu administrēšanas izmaksu, komisijas maksas u.c.) tagadnes un nākotnes vērtību, kuri izriet no līguma nosacījumiem, monetārajai finanšu iestādei vienojoties ar klientu.

Kredīta kopējās izmaksas

Visas izmaksas, tai skaitā procenti, komisijas nauda, nodevas un jebkādi citi maksājumi, kas kredīta ņēmējam jāmaksā saistībā ar kreditēšanas līgumu un kas ir kredīta devējam zināmi (izņemot zvērināta notāra izmaksas). Kredīta kopējās izmaksās iekļauj arī izmaksas par papildu pakalpojumiem saistībā ar kreditēšanas līgumu, tai skaitā apdrošināšanas prēmijas, ja papildu pakalpojumu līguma noslēgšana ir obligāts priekšnoteikums, lai saņemtu kredītu vai lai to saņemtu ar piedāvātajiem noteikumiem un nosacījumiem.

Kredīts mājokļa iegādei

Kredīts, kas izsniegts mājsaimniecībām mājas, dzīvokļa vai zemes iegādei, būvniecībai vai rekonstrukcijai, t.sk. hipotēku kredīti un kredīti mājas vai dzīvokļa uzlabošanai, kuru izmantošana uzlabo mājas vai dzīvokļa ekonomiskos rādītājus.

Tekošais konts


-4.1 Arrow down

% no IKP
2. ceturksnis | 2023

Uzzināt vairāk

Tiešās investīcijas Latvijā


23.8 Arrow up

mljrd. eiro
2. ceturksnis | 2023

Uzzināt vairāk

Mājokļa kredītu procentu likmes

 

5.89% Arrow up

 Jūlijs| 2023

Uzzināt vairāk

Patēriņa kredītu procentu likmes

 

15.99% Arrow down

 Jūlijs| 2023

Uzzināt vairāk