Tiešās investīcijas

Investīcijas, ko investors (tiešais investors) tiešā vai netiešā (izmantojot meitas sabiedrības vai asociētos uzņēmumus) veidā veic, lai iegūtu būtisku līdzdalību (īpašumtiesības, kas atbilst vismaz 10% no parastajām akcijām vai balsstiesībām) kādā uzņēmumā (tiešo investīciju uzņēmumā). Tās ietver investīcijas pašu kapitāla un parāda instrumentu veidā.

Tekošais konts

 

-1.6 Arrow

% no IKP
4. ceturksnis | 2023

Uzzināt vairāk

Tiešās investīcijas Latvijā


24.5 

mljrd. eiro
4. ceturksnis | 2023

Uzzināt vairāk

Mājokļa kredītu procentu likmes

 

6.41% Arrow up

Marts| 2024

Uzzināt vairāk

Patēriņa kredītu procentu likmes

 

15.12Arrow

Marts| 2024

Uzzināt vairāk